4 เทคโนโลยีทางการตลาดตามทันคู่แข่งในยุค 4.0


"คนที่ตามไม่ทัน แล้วทำสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ทุกวันนี้ไปเรื่อย ๆ จะเป็นการยอมแพ้โดยปริยาย"


ในปัจจุบัน MarTech (Marketing Technology) หรือเทคโนโลยีทางการตลาด มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเพื่อการโฆษณา, การขาย, การสร้าง content, การสานความสัมพันธ์กับลูกค้า, การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น เนื่องจากจำนวนที่เยอะมาก ทำให้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษาหมด แต่ควรเลือกศึกษาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด ซึ่ง MarTech ที่ใช้กันเยอะในช่วงนี้ คือ AI, AR, Big Data และ Cloud Computing

1. Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์

AI เป็นสาขาวิชาหนึ่งในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์ ซึ่งสาขาย่อยของ AI คือ Machine Learning เป็นสาขาที่มนุษย์จะนำข้อมูลให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้เพื่อหา pattern บางอย่างที่ช่วยให้สามารถทำนายผลได้

ประโยชน์ของ AI ในทางการตลาดก็คือ มันสามารถทำตัวเป็นพนักงานขายได้ โดยการส่งข้อความที่คิดว่าลูกค้าต้องการส่งไปหาลูกค้า และถ้าลูกค้าไม่มีการตอบรับ มันก็สามารถวิเคราะห์และส่งข้อความใหม่ที่น่าจะดึงดูดได้มากกว่าอีกด้วย

2. Augmented Reality (AR) หรือโลกเสมือนจริง

ระบบโลกเสมือนจริงถูกพัฒนามาในระยะหนึ่งแล้ว และมีบางบริษัทได้พัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เช่น แว่น VR ที่ใช้ใส่ระหว่างเล่นเกมทำให้ผู้ใช้มีอารมณ์ร่วมมากยิ่งขึ้น

ในทางการตลาด AR ถูกใช้ในการช่วยขายสินค้า เช่น การขายเสื้อผ้า ลูกค้าไม่จำเป็นต้องถอดเสื้อผ้าเพื่อลองชุดอีกต่อไป เพราะในปัจจุบันลูกค้าสามารถเลือกชุดมาใส่ให้ตนเองในโลกเสมือนจริงได้แล้ว ซึ่งทำให้สะดวกและรวดเร็วกว่าการลองชุดแบบเก่า ๆ มาก หรืออีกตัวอย่างเช่น เวลาเดินในห้างสรรพสินค้า ลูกค้าสามารถมองผ่านกล้องโทรศัพท์ของตัวเองแล้วในจอจะแสดงว่า shelf ไหนมีโปรโมชันหรือส่วนลดอะไรบ้าง หรือถ้าลูกค้าหาสินค้าไม่เจอก็สามารถหาผ่านหน้าจอได้ว่าสินค้าที่ต้องการอยู่ shelf ไหน

3. Big Data

Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ ในปัจจุบันข้อมูลมีจำนวนมหาศาลมาก และมีความหลากหลายมากขึ้น เพราะปัจจุบันมีทั้งไฟล์ ภาพ วิดีโอ เสียง เป็นต้น มากไปกว่านั้นข้อมูลเกิดรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะจากในสื่อออนไลน์

Big Data ถูกใช้อย่างกว้างขวางในหลาย ๆ  บริษัท ซึึ่งจะเป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างมากถ้าวิเคราะห์ได้ถูกจุด ในทางการตลาด ถูกใช้เพื่อให้บริษัทได้เข้าใจลูกค้า มากกว่าลูกค้าเข้าใจตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น ระบบมีการเก็บประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละคนไว้ ระบบสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ว่าควรเสนอสินค้าหรือโปรโมชันให้กับลูกค้าแต่ละคนอย่างไรได้บ้าง

4. Cloud Computing

Cloud Computing เป็นการบริการความสามารถการประมวลผลผ่านระบบเครือข่าย Internet ในรูปแบบการให้องค์กรมาเช่าใช้ ทำให้องค์กรไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงหรือ Server ที่มีขนาดใหญ่ และยังทำให้ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรมนุษย์ในการดูแล CLoud Computing จึงเหมาะกับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการทำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่