ความเชื่อผิด ๆ ของมุมมองความคิดสร้างสรรค์


"ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากคนเดียว ? หรือมันถ่ายทอดจาก DNA ?"


หลายคนยังมีความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่จะปิดกั้นเราให้มีความคิดสร้างสรรค์ ในทางธุรกิจถ้าเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์ อาจจะไม่สามารถทำให้แบรนด์ของเราโดดเด่นกว่าคู่แข่ง ตัวอย่างความเชื่อที่ผิด ๆ ได้แก่

1. ความคิดสร้างสรรค์เกิดจาก 1 คน

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากคนคนเดียว ไม่ว่าจะเป็น ปิกัสโซ หรือศิลปินใหญ่ ๆ ของเมืองไทย เช่น อาจารย์ถวัลย์ อาจารย์เฉลิมชัย ก็มีทีมในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งสิ้น

หรือแม้กระทั่ง บริษัทใหญ่ ๆ อย่าง Apple Inc. ก็มีผู้คิดค้นและร่วมก่อตั้งกันถึง 3 คน คือ Steve Jobs, Steve Wozniak และ Ronald Wayne หรือบรัษัท Google ที่มีผู้ก่อตั้งคือ Larry Page และ Sergey Brin

2. ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดตาม DNA

แต่ในความเป็นจริง ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ถ่ายทอดตาม DNA แต่มันสามารถฝึก สามารถสอนกันได้ ซึ่งคล้ายกับการตลาดที่ในสมัยก่อนทุกคนยังไม่สามารถจับ pattern ของวิชานี้ได้ แต่เมื่อมีคนพบวิธีการทำการตลาดที่เป็น pattern ที่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ ความคิดสร้างสรรค์ก็เช่นเดียวกัน เห็นได้จากหลากหลายสถาบันมีเปิดคอร์สที่เกี่ยวกับสอนความคิดสร้างสรรค์ หรือรวมถึง BIZCUBE ที่มีเปิดคอร์สสอนคิดนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ หรือ Innovation Hack for Business