โควิดวายร้ายกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก


อย่างที่ใครหลายๆคนทราบกันดีว่า เชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ“โควิด-19” เป็นเชื้อไวรัสที่มีต้นกำเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ โดยเฉพาะความวิตกกังวลจากการระบาดของเชื้อไวรัสที่ผู้คนในหลากหลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญ ซึ่งจะส่งผลรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากคนๆนั้นป่วยเป็นโรค “โรคคิดไปเองว่าป่วย (Hypochondriasis)” ผู้ที่มีอาการของโรคดังกล่าวมักจะมีคำพูดติดปากที่คล้ายกับแฮชแท็กที่เคยฮิตจนเป็นกระแสไวรัล ในประเทศไทยอยู่ช่วงหนึ่งอย่าง “มึงว่ากูติดยังวะ” โดยคำพูดที่ฟังดูเป็นกันเองและไม่จริงจังนี้ หารู้ไม่ว่าส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบนั้นเป็นตัวแปรที่สำคัญตัวแปรหนึ่งที่เป็นตัวฉุดดึงให้เศรษฐกิจโลกตกต่ำลงอย่างมากจากที่หลายๆประเทศคาดการณ์ ทั้งนี้เหตุผลที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในหลายๆประเทศชะลอตัวนั้นมาจากจำนวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นน้อยอย่างน่าใจหายในช่วงนี้


ปัญหาเศรษฐกิจโลกกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและภาคธุรกิจอย่างไร ?

ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่หากคิดเปอร์เซ็นต์ของอัตราการจำเริญเติบโตของ GDP นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมาก จำนวนนักท่องเที่ยวและ  อุปสงค์ต่อสินค้าส่งออกของไทยที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย อีกทั้งยังส่งผลต่อเนื่องกับการดำเนินกิจการของภาคธุรกิจส่วนใหญ่ภายในประเทศที่แย่ลงอันเนื่องมาจากปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดสินค้าและบริการภายใต้สถานการณ์ที่ความสามารถในการใช้จ่ายของภาคเอกชนนั้นหดตัว

อย่างไรก็ดีบทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นของผู้เขียน โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานบางประการเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลทั้งหมด ส่งผลให้ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น