5 เหตุผลที่ทำไมคุณถึงต้องเรียนที่ BIZCUBE CHULA


1. สอนโดยอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนในแต่ละสาขาวิชา อีกทั้งยังมีวิทยากรรับเชิญจากบริษัทชั้นนำของประเทศที่จะมาเปิดมุมมองและความรู้คุณอย่างไม่มีขีดจำกัด2. ได้รับเกียรติบัตรรับรองจากคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ทุกคอร์ส3. มี workshop ให้ได้ลองฝึกทำจริง เพื่อเพิ่มความเข้าใจ พร้อมรับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง4. ได้รู้จักและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนในชั้นเรียนที่สนใจเรื่องเดียวกันกับคุณ5. ผลกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมดคืนสู่สังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมในมหาวิทยาลัย จัดทำ CSR