AVAILABLE COURSES


NEW! TALK TO THE TOP (Online Course)

หลักสูตร Talk to the Top จะพาผู้เรียนได้เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดจากตัว TOP ของวงการ ผ่าน 2 หัวข้อใหญ่ๆที่กำลังเป็นที่พูดถึงในขณะนี้ คือ ค้น-คุย เทคนิคการตลาดเพื่อให้ธุรกิจรุ่งแม้มีโควิด (Marketing Genius) และ ฝ่าคลื่นธุรกิจ พิชิตความเสี่ยง (Risk Management) รวมถึงการอัปเดตความรู้ของตัวเองเพื่อให้ก้าวทันโลกที่ปัจจจุบันมีการวิวัฒน์อย่างก้าวกระโดด รวมถึงสามารถถามอตบกับอาจารย์ผ่าน Zoom live

GET START WITH DIGITAL MARKETING (Online Course)

หลักสูตรการตลาด 3 ชั่วโมงนี้จะมาเปิดมุมมองธุรกิจบนโลกออนไลน์ และจะทำให้คุณเข้าใจถึงคอนเซ็ปต์การตลาดดิจิตอลรวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะทำให้สื่อสารแบรนด์ของคุณออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาและกลไกเบื้องหลังกระบวนการต่าง ๆ เพื่อผู้เริ่มต้นทำ Digital Marketing หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง 3 ชั่วโมง สอนสดผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM สะดวกสบาย ได้รับทักษะครบถ้วน และนำไปใช้ได้จริง

PRINCIPLE OF INVESTMENT(Online Course)

" หลักสูตรพื้นฐานการลงทุนเบื้องต้น 6 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรที่จะมาสอนคุณลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เบื้องต้น Financial process & equity marketรู้จักกับหุ้นและตลาดหลักทรัพย์หุ้นและบัญชีหุ้นประเภทต่างๆกลไกการซื้อขาย และหลักการลงทุนในตลาดหุ้นเบื้องต้น ไปจนถึงการวิเคราะห์งบการเงินต่างๆที่สำคัญ สอนสดผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM สะดวกสบาย ได้เนื้อหาและทักษะครบถ้วน สามารถนำไปใช้ได้จริง 

ANALYTICS FOR FUTURE BUSINESS (Online Course)

" หลักสูตรอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจขั้นต้น " ที่จะมาเปิดมุมมองการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านศึกษาความสำคัญของข้อมูลในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น วิธีจัดการกับข้อมูลตั้งแต่การจัดเก็บ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล สร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ ตรงประเด็นและมีคุณภาพ เพื่อนำเสนอกับหัวหน้างานหรือบุคคลภายนอกองค์กร จนไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์ Tableau Public และ RapidMiner

GET START WITH DIGITAL MARKETING (Online Course)

หลักสูตรการตลาด 3 ชั่วโมงนี้จะมาเปิดมุมมองธุรกิจบนโลกออนไลน์ และจะทำให้คุณเข้าใจถึงคอนเซ็ปต์การตลาดดิจิตอลรวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะทำให้สื่อสารแบรนด์ของคุณออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาและกลไกเบื้องหลังกระบวนการต่าง ๆ เพื่อผู้เริ่มต้นทำ Digital Marketing หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง 3 ชั่วโมง สอนสดผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM สะดวกสบาย ได้รับทักษะครบถ้วน และนำไปใช้ได้จริง

GO ADVANCE  WITH DIGITAL MARKETING (Online Course)

หลักสูตรการตลาดดิจิทัลขั้นสูงสำหรับนักการตลาดมืออาชีพ เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นอบรมให้ความรู้ทั้งด้านเทคนิคและแนวคิดการทำการตลาดดิจิทัลในเชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและวางแผนการตลาด เรียนรู้การนำข้อมูลและเครื่องมือทางการตลาดมาใช้ในการพัฒนาการบริการและสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการตลาดด้วยข้อมูลและการวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลขั้นสูง เหมาะกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในการทำการตลาดดิจิทัล และมีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดดิจิทัลมาก่อนอย่างน้อย 1-2 ปี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง 3 ชั้วโมง สอนสดผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM สะดวกสบาย ได้รับทักษะครบถ้วน และนำไปใช้ได้จริง

OUR COURSES


INNOVATION HACK FOR BUSINESS (Online Course)

"หลักสูตรบรรยายในหัวข้อ “ถอดรหัสนวัตกรรม (Innovation Hack)” เป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้คนทุกคนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ แก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีนวัตกรรม ด้วยหัวใจหลักว่า นวัตกรรมมีรหัสลับ - รูปแบบ (Patterns) ของนวัตกรรมที่ครอบคลุมรูปแบบการสร้างนวัตกรรมมากกว่า 85% ของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในทั่วโลกมากกว่า 2 ล้านชิ้น และออกแบบการใช้งานรหัสลับเหล่านั้นให้เป็นกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมประสิทธิภาพสูงในทุกส่วนของธุรกิจ"

MICRO MBA 

Micro MBA คือ “หลักสูตรอบรมธุรกิจระยะสั้น” ที่พร้อมเปิดมุมมองเเละประสบการณ์ใหม่ๆทางธุรกิจ ในเชิงกว้างให้กับผู้เรียนโดยมีเนื้อหาธุรกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี และการวิเคราะห์ธุรกิจ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจในสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ ตั้งเเต่เบื้องต้น จึงทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

EFFECTIVE BRANDING IN ACTION

หลักสูตรการสร้างแบรนด์ 2 วันนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการสร้างตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจน ตลอดจนการทำอย่างไรให้แบรนด์เป็นที่จดจำและสามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ โดยผ่านการวิเคราะห์คุณค่าหลักของแบรนด์เพื่อส่งมอบไปยังลูกค้า