รุ่น 13

กำหนดการเปิดรับสมัครถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19

รุ่น 14

รุ่น 15


ในยุคปัจจุบันนี้ มีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่มากมายและหลากหลายช่องทางมากขึ้น ทำให้ในหลาย ๆ ตลาดมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงเพื่อแย่งชิงพื้นที่ในใจของลูกค้า ซึ่งในบางครั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นเข้าใจว่าการที่ธุรกิจของเรานั้นมีโลโก้ที่สวยงาม มีสีที่โดดเด่น หรือมีชื่อที่จำง่ายนั้น เพียงพอต่อการสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่น่าจดจำ แต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์เท่านั้น


หลักสูตรการสร้างแบรนด์ใน 2 วัน เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการสร้างตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจน ตลอดจนการทำอย่างไรให้แบรนด์เป็นที่จดจำและสามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ โดยผ่านการวิเคราะห์คุณค่าหลักของแบรนด์เพื่อส่งมอบไปยังลูกค้า


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


เนื้อหาของหลักสูตร

1. Brand Building and Marketing Strategy from Customer Insight

เรียนรู้วิธีการค้นหา customer insight เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มยอดขายจากทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

2. Branding - the Vital Mechanisms of Today's Success

ศึกษากลไกลสำคัญต่าง ๆ ในการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเคล็ดลับการสร้างแบรนด์จากการเข้าใจความต้องการของลูกค้า ตลอดจนวิธีการที่จะทำให้สินค้าของเราเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า

3. Effective Marketing Strategy to Boost Brand Revenue from Customer Insight

เรียนรู้วิธีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เกิดขึ้นทั้งกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

4. Key Element of Brand Model

ออกแบบโลโก้ การใช้สี และการนำเสนอแบรนด์ให้ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ และการทำเอกลักษณ์แบรนด์ (Brand Identity)

5. Decoding Branding Success and Cracking the Future Trend

ถอดรหัสกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ พร้อมทั้งวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของแบรนด์ในอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างแบรนด์ ดึงดูดลูกค้า และสร้างยอดขาย


วิทยากร

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชรคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


และเป็นอาจารย์ร่วมสอนวิชาการจัดการการตลาดที่ University Of Oxford นอกจากนี้ยังเป็น    คอลัมนิสต์การตลาด Marketing is all around ของกรุงเทพธุรกิจและเจ้าของเพจ Marketing is all around  และยังเป็นที่ปรึกษาด้านแบรนด์ให้กับ - บริษัท สปา ฮาคูโฮโด จำกัด- บริษัท ไอบีเอ็ม - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย - บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ดำเนินรายการชั่วโมงนักบริหารในส่วนของสาระน่ารู้ทางการตลาด

อ.ณัฐวรรธน์ ศรีสุขผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ประสบการณ์การทำงาน1. Siam Cement Group PLC. (SCG) : Manager, SCG Enterprise Brand2. Thai Samsung Electronic Co.,ltd : The TT and Mobile Communication (IM)3. Dentsu Plus (Brand & Advertising Agency) : Director, Brand Business Development4. Pan Rajdhevee Group PLC. : Senior Brand Manager


ภาพบรรยากาศ


เสียงตอบรับ

บุคลากรจากบริษัทชั้นนำ ที่ไว้วางใจมาเรียนกับเรา


คำถามที่พบบ่อย

มีเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้อบรมทุกท่าน เมื่อเข้าอบรมมากกว่า 80%

ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และค่าเอกสารประกอบการอบรม

ไม่สามารถมาเรียนชดเชยในรุ่นอื่นได้ แต่สามารถย้ายไปเรียนรุ่นถัดไปได้

ประมาณรุ่นละไม่เกิน 50 คน

บรรยากาศเป็นกันเอง สามารถพูดคุยและสอบถามกับวิทยากรได้

สามารถนำรถไปจอดได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์ ทางโครงการจะมีบัตรจอดรถแจกเท่าจำนวนชั่วโมงที่มาอบรม

ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ อัปโหลดหลักฐานการชำระเงินทางเว็บไซต์การสมัคร

สามารถขอใบเสนอราคาได้ทางอีเมล [email protected] และเมื่อสมัครต้องเปลี่ยนประเภทการสมัครเป็นนิติบุคคล เพื่อออกใบเสร็จเป็นนามบริษัท

เปลี่ยนประเภทการสมัครทางเว็บไซต์เป็นนิติบุคคล และจะต้องมีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://apply.bizcube-chula.com/login เท่านั้น


ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครสมาชิก https://bizcube.cbachula.com2. รออีเมลยืนยัน3. สมัครเรียน4. โอนเงินและอัปโหลดหลักฐาน5. รับอีเมลยืนยันการเข้าเรียนและคู่มือการเตรียมตัว