รุ่น 10

22 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.  23 มิถุนายน 2562  เวลา 9.00-16.00 น. 

รุ่น 11

29 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.  30  มิถุนายน 2562  เวลา 9.00-16.00 น. 

รุ่น 12

6    กรกฎาคม 2562  เวลา 9.00-16.00 น.  7 กรกฎาคม 2562  เวลา 9.00-16.00 น. Effective Branding in Action คือ หลักสูตรการตลาดระยะสั้น ที่จะทำให้คุณรู้ลึกเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด และกลยุทธ์การตลาดต่างๆที่จะให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน เหมาะสำหรับทุกท่านที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือสนใจจะเปิดธุรกิจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรให้สินค้าของตนโดดเด่นและได้เปรียบในโลกธุรกิจ


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการต่อยอดธุรกิจโดยเน้นประสิทธิภาพในการทำงานด้าน BRANDING

ผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเองโดยสนใจเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งเเต่การตลาดหรือการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ จนถึงขั้นตอนในนำเเบรนด์ออกสู่ตลาดจริง

ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มมุมมองเเละความสร้างสรรค์ด้าน BRANDING ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ เเละมีเวลาค่อนข้างจำกัด


เนื้อหาของหลักสูตร

1. Brand Building and Marketing Strategy from Customer Insight

เรียนรู้วิธีการค้นหา customer insight เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มยอดขายจากทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

2. Branding - the Vital Mechanisms of Today's Success

ศึกษากลไกลสำคัญต่างๆในการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเคล็ดลับการสร้างแบรนด์จากการเข้าใจความต้องการของลูกค้า ตลอดจนวิธีการที่จะทำให้สินค้าของเราเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า

3. Effective Marketing Strategy to Boost Brand Revenue from Customer Insight

เรียนรู้วิธีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เกิดขึ้นทั้งกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

4. Decoding Branding Success and Cracking the Future Trend

ถอดรหัสกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ พร้อมทั้งวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของแบรนด์ในอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างแบรนด์ ดึงดูดลูกค้า และสร้างยอดขาย


การผ่านการอบรม

เข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วิทยากร

ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชรคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


Ph.D. (University of Oxford)M.PPM (Yale University)M.B.A. (Thammasat University)B.B.A. (Honors) (Chulalongkorn University)

อ.ณัฐวรรธน์ ศรีสุขผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ประสบการณ์การทำงาน1. Siam Cement Group PLC. (SCG)Manager, SCG Enterprise Brand2. Thai Samsung Electronic Co.,ltdThe TT and Mobile Communication (IM)3. Dentsu Plus (Brand & Advertising Agency)Director, Brand Business Development4. Pan Rajdhevee Group PLC.Senior Brand Manager