- เต็มแล้ว -

รุ่น 15

15  มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.  16 มิถุนายน 2562  เวลา 9.00-16.00 น. 

รุ่น 16

22 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.  23 มิถุนายน 2562  เวลา 9.00-16.00 น. 

รุ่น 17

6    กรกฎาคม 2562  เวลา 9.00-16.00 น.  7 กรกฎาคม 2562  เวลา 9.00-16.00 น. Effective Digital Marketing คือหลักสูตรการตลาดที่จะมาเปิดมุมมองธุรกิจบนโลกออนไลน์ และจะทำให้คุณเข้าใจถึงคอนเซ็ปต์การตลาดดิจิตอลรวมถึงเครื่องมือต่างๆที่จะทำให้สื่อสารแบรนด์ของคุณออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในสื่อออนไลน์ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและทำให้สินค้าของคุณให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น หลักสูตร Effective Digital Marketing เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียงสองวันที่จะทำให้คุณได้รับทักษะ และความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการทำการตลาดดิจิตอล


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการทั่วไป ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่สนใจเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานด้านการตลาดและเพิ่มมุมมองการตลาดดิจิตอลในปัจจุบัน

ผู้ที่มีธุรกิจกำลังเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง หรือต้องการต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการตลาดมาก่อนก็ได้

ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มมุมมองด้านการตลาดดิจิตอลในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ


เนื้อหาของหลักสูตร

1. Fundamental Concepts

เข้าใจหลักพื้นฐานของการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อสามารถต่อยอดความรู้ในเชิงลึกได้มากขึ้น

2. Ads Manager (Paid Media)

เทคนิคการสื่อพื้นที่สื่อโฆษณาให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง search engine และ social media ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้น

3. Content Marketing

เทคนิคการสร้าง Content ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ และส่งคุณค่าที่เราต้องการจะสื่อไปถึงผู้บริโภคผ่าน content ให้มีประสิทธิภาพ

4. Influencers Marketing

การใช้ influencer ในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้และยอดขายสินค้า

5. Digital Activation

เพื่อกระตุ้นยอดขายโดยการจัดโปรโมชั่น และออกโฆษณาทางออนไลน์

6. Digital Marketing in Action

เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดจากกรณีศึกษาของแบรนด์ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์ได้เหมาะสมมากขึ้น

7. Digital Trends

ศึกษาแนวโน้มทางการตลาดดิจิตอล เพื่อรู้ทันและเอาชนะคู่แข่งในยุค 4.0


การผ่านการอบรม

เข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วิทยากร

คุณสุนาถ ธนสารอักษร


Managing DirectorRabbit’s Tale Co., Ltd