รุ่น 19

ช่วงพฤษภาคม 2563


ในยุคที่ทุกคนเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายได้ ไม่เฉพาะวัยรุ่นแต่เป็นบุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกธุรกิจจึงให้ความสำคัญในการทำการตลาดไม่เพียงเฉพาะ offline เท่านั้น แต่การตลาดออนไลน์ก็มีผู้ให้ความสนใจอย่างมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ธุรกิจต่างๆล้วนแย่งชิงพื้นที่สื่อออนไลน์ ทำให้การตลาดทำยากขึ้น เข้าถึงกลุ่มลูกค้ายากขึ้น ผู้คนเห็นโฆษณาหรือแคมเปญของเราน้อยลงในขณะที่เรากลับจ่ายเงินมากขึ้นทุกวัน


หลักสูตรการตลาด 2 วันนี้จะมาเปิดมุมมองธุรกิจบนโลกออนไลน์ และจะทำให้คุณเข้าใจถึงคอนเซ็ปต์การตลาดดิจิตอลรวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะทำให้สื่อสารแบรนด์ของคุณออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในสื่อออนไลน์ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและทำให้สินค้าของคุณให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น หลักสูตร Effective Digital Marketing เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียงสองวันที่จะทำให้คุณได้รับทักษะอย่างครบถ้วน สามารถนำไปใช้ได้จริง


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


เนื้อหาของหลักสูตร

1. Fundamental Concepts

เข้าใจหลักพื้นฐานของการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อสามารถต่อยอดความรู้ในเชิงลึกได้มากขึ้น

2. Ads Manager (Paid Media)

เทคนิคการสื่อพื้นที่สื่อโฆษณาให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง search engine และ social media ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้น

3. Content Marketing

เทคนิคการสร้าง Content ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ และส่งคุณค่าที่เราต้องการจะสื่อไปถึงผู้บริโภคผ่าน content ให้มีประสิทธิภาพ

* นำ laptop มาเรียนด้วย

4. Influencers Marketing

การใช้ influencer ในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้และยอดขายสินค้า

5. Digital Activation

เพื่อกระตุ้นยอดขายโดยการจัดโปรโมชั่น และออกโฆษณาทางออนไลน์

6. Digital Marketing in Action

เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดจากกรณีศึกษาของแบรนด์ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์ได้เหมาะสมมากขึ้น

7. Digital Trends

ศึกษาแนวโน้มทางการตลาดดิจิตอล เพื่อรู้ทันและเอาชนะคู่แข่งในยุค 4.0


วิทยากร

คุณสุนาถ ธนสารอักษรหนึ่งในผู้ก่อตั้ง และ Managing Director บริษัท Rabbit’s Taleบริษัท media agency ที่ประสบความสำเร็จมากในยุคดิจิตอล


ตัวอย่างผลงาน Rabbit Digital Group ที่ผ่านมาได้แก่ - Canon life redefine "โปรเจคภาพถ่าย ก.ไก่-ฮ.นกฮูก"- คลิปไวรัล เก๊กหล่อ "อาม่าท้าให้กด Skip ads"- SCB แม่มณี- เว็บไซต์ Landing Page Honda CRV  และอื่นๆอีกมากมายอีกท้ังยังเป็นผู้ก่อตั้ง Macthai.com ซึ่งเป็นเว็บสำหรับชาวแมคทั้งสาวกและไม่สาวก ที่รวบรวมข่าวสาร บทความ บทวิเคราะห์ เรื่องน่าสนใจ เกี่ยวกับ Apple, Mac, iPhone, iPad, iPod เป็นต้น


เสียงตอบรับ

บุคลากรจากบริษัทชั้นนำ ที่ไว้วางใจมาเรียนกับเรา


คำถามที่พบบ่อย

มีเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้อบรมทุกท่าน เมื่อเข้าอบรมมากกว่า 80%

ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และค่าเอกสารประกอบการอบรม

จะเรียนในเอกสาร แต่จะมี session การลงมือทำซึ่งจะใช้คอมพิวเตอร์

ไม่สามารถมาเรียนชดเชยในรุ่นอื่นได้ แต่สามารถย้ายไปเรียนรุ่นถัดไปได้

ประมาณรุ่นละไม่เกิน 50 คน

บรรยากาศเป็นกันเอง สามารถพูดคุยและสอบถามกับวิทยากรได้

สามารถนำรถไปจอดได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์ ทางโครงการจะมีบัตรจอดรถแจกเท่าจำนวนชั่วโมงที่มาอบรม

ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินทางเว็บไซต์การสมัคร

สามารถขอใบเสนอราคาได้ทางอีเมลล์ [email protected] และเมื่อสมัครต้องเปลี่ยนประเภทการสมัครเป็นนิติบุคคล เพื่อออกใบเสร็จเป็นนามบริษัท

เปลี่ยนประเภทการสมัครทางเว็บไซต์เป็นนิติบุคคล และจะต้องมีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://apply.bizcube-chula.com/login เท่านั้น


ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครเป็นสมาชิกทางเว็บไซต์ https://apply.bizcube-chula.com/login2. การสร้างการสมัคร (เพื่อเพิ่มผู้เรียนและเลือกรุ่นที่ต้องการเรียน)3. รออีเมลล์อนุมัติ4. โอนเงินและอัพโหลดหลักฐาน5. รับอีเมลล์ยืนยันการเข้าเรียนและคู่มือการเตรียมตัว