รุ่นที่เปิดรับสมัครปี พ.ศ.  2561


Effective Digital  Marketing รุ่นที่   13

  23 มิ.ย. พ.ศ. 2561 (ส เวลา 09:00-16:00 น.)

Effective Digital  Marketing รุ่นที่   14

  7  ก.ค. พ.ศ. 2561 (ส เวลา 09:00-16:00 น.)

ค่าธรรมเนียมการอบรม


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร


  • ติดตามข่าวสารปีพ.ศ. 2562 ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป

  • จำนวนรับสมัคร   60   ท่านต่อรุ่น

APPLY NOW

Course: Effective Digital Marketing

Student: 60 students

Length: 1 day

Hour: 6 hours

Subject: Digital Marketing

Level: Introductory

Price: 4,500 Baht per person

Language: Thai


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

1. ผู้จัดการทั่วไป ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่สนใจเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานด้านการตลาดและเพิ่มมุมมองการตลาดดิจิตอลในปัจจุบัน2. ผู้ที่มีธุรกิจกำลังเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง หรือต้องการต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการตลาดมาก่อนก็ได้3. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มมุมมองด้านการตลาดดิจิตอลในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ


คุณจะได้รับอะไร

1. ได้ความรู้ด้าน Digital marketing  อย่างครบถ้วน2. ได้รับทักษะในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบนสื่อออนไลน์และการวางแผนกลยุทธ์ Digital marketing3. ได้รับมุมมองใหม่ๆ โอกาสและเทรนด์ในการเปิดธุรกิจบนโลกออนไลน์4. ได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาในด้านของความสำเร็จและความล้มเหลวของ Digital Marketing 


คุณจะได้พบกับวิทยากรท่านใด

คุณสุนาถ  ธนสารอักษร (Managing Director) Rabbit's Tale Co., Ltd. Digital Agency กับผลงานที่ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตมากกว่า 150% ในปี 2016


ฝึกอบรมที่ใด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


ค่าธรรมเนียม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่   18   เมษายน   พ.ศ. 2561ราคา 4,500 บาท/ท่าน รวมค่าอาหารและอาหารว่าง