รุ่น 4

  • ไม่เปิดรับสมัครในปี 2564

ในวันนี้ทุกหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะผู้บริหารทุกท่านทราบดีว่า นวัตกรรมเป็นทางออกเพียงหนึ่งเดียวในการอยู่รอดของธุรกิจในทศวรรษนี้  หน่วยงานต่าง ๆ จึงได้ทุ่มเททรัพยากร เพื่อค้นคว้านวัตกรรมที่จะนำมาซึ่งความสามารถใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปและสร้างจุดแข็งใหม่ที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้ Bold Group ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการคิดนวัตกรรมเชิงระบบ และมีประสบการณ์ในการร่วมคิดค้นนวัตกรรมกับบริษัทชั้นนำของโลกเช่น Shell, Siemens, BMW, O-BASF, AIRBUS และ บริษัทชั้นนำของประเทศไทย อาทิ บมจ.ซีพี ออลล์, บริษัท ไทยยูเนี่ยนแมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ในเครือ บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น, บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์,  บริษัทฮอนด้า  อาร์แอนด์ดี จำกัด และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ มากกว่า 500 โครงการใน 46 อุตสาหกรรมที่หลากหลาย และเป็นบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจที่เชียวชาญด้านการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเครื่องมือการคิดนวัตกรรมเชิงระบบ (Systematic Inventive Thinking) จากประเทศอิสราเอล กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากว่า 500 โครงการ ใน15 ปี ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation) การพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุนและเงินลงทุน (Process Innovation) การออกแบบนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองความต้องการที่ซ่อนเร้น (Service Innovation) ออกแบบนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) และการวิจัยวิวัฒนาการอุตสาหกรรมในอนาคต 10-20 ปีล่วงหน้า (Future of Your Industry – Scenario Planning)


หลักสูตรบรรยายในหัวข้อ “ถอดรหัสนวัตกรรม (Innovation Hack)” เป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้คนทุกคนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ แก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีนวัตกรรม ด้วยหัวใจหลักว่า นวัตกรรมมีรหัสลับ - รูปแบบ (Patterns) ของนวัตกรรมที่ครอบคลุมรูปแบบการสร้างนวัตกรรมมากกว่า 85% ของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในทั่วโลกมากกว่า 2 ล้านชิ้น และออกแบบการใช้งานรหัสลับเหล่านั้นให้เป็นกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมประสิทธิภาพสูงในทุกส่วนของธุรกิจ


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


เนื้อหาของหลักสูตร

1. What is Innovation?

อธิบายนิยามของนวัตกรรม เกณฑ์การจำแนกสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ไม่ใช่นวัตกรรม เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องนิยามและขอบเขตของนวัตกรรมที่ตรงกันเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนในอนาคต

2. Innovation Mindset

อธิบายพื้นฐานความเชื่อที่จำเป็นต้องมีในการคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในระดับองค์กร

3. Innovation Framework

นำเสนอเครื่องมือวิธีคิดค้นนวัตกรรมที่นิยมใช้ในปัจจุบัน จุดแข็งและจุดอ่อนของเครื่องมือแต่ละชนิด และลักษณะงานที่เหมาะสมกับแต่ละเครื่องมือ

4. Innovation Tools

นำเสนอเครื่องมือคิดค้นนวัตกรรม Systematic Inventive Thinking ที่มีประสิทธิภาพในการคิดค้นนวัตกรรมสูง มีฐานกำเนิดจากประเทศอิสราเอล และเป็นเครื่องมือหลักที่ Bold Group ใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมตลอด 15 ปี และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการคิดค้นนวัตกรรมในงานของตนเอง


สิ่งที่คุณได้เรียนรู้คือ

  1. วิธีการค้นหาพื้นที่หรือตำแหน่งที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการคิดค้นไอดียนวัตกรรมซึ่งคนอื่นมองไม่เห็นความสำคัญ แต่เป็นจุดที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  2. วิธีการใช้งานพันธุนวัตกรรม innovation DNA ซึ่งจัดแบ่งรูปแบบการสร้างนวัตกรรมออกเป็นหมวดหมู่เพื่อเป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. วิธีการใช้งานทฤษฎีเครื่องมือและขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเร่งกระบวนการคิดไอเดียนวัตกรรม ให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจในระยะเวลาอันสั้น


วิทยากร

คุณสุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ

ที่ปรึกษาอาวุโส BOLD GROUP THAILAND


ประวัติผู้บรรยาย+ B.SC. in Printing Techonology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi,BKK,TH+ Senior Innovation Coach, BOLD GROUP (THAILAND) Co., Ltd.+ Certification of Product Development using Systematic Inventive Thinking, SIT, Columbia Business School, USA+ Diploma of Interior Design and Industrial Design สถาบันออกแบบนานาชาติ ชนาพัฒน์+ Certified NLP Master Practitioner, Mind Transformation PTE., Singapore+ Certified Framework Process for change, FCP (Coaching Card) Facilitation, Innerlinks, USA+ ประสบการณ์เป็นวิทยากรนำการสัมมนาหลักสูตรให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 5 ปี+ ประสบการณ์เป็นโค้ช ให้กับผู้บริหาร และบุคคลทั่วไป มากกว่า 7 ปี


เสียงตอบรับ

ความประทับใจของคนที่เคยเรียนกับเรา

ได้รับวิธีคิดที่แตกต่างจากเดิมที่เคยเรียนมา เหมือนได้เห็นอีกด้านของเหรียญ เติมเต็มความรู้มากขึ้น

วรชัย จงพิพัฒนสุข World Printing & Publishing Services

จากการสัมมนาทำให้เปิดโลกทัศน์ในการคิดนวัตกรรมใหม่ และได้รับแนวคิดในการใช้ในชีวิตประจำวัน

วิภาวี นามพลเสน 99EdgeSolutions

เป็นการสัมมนาที่น่าสนใจค่ะ ทำให้มีวิสัยทัศน์มากขึ้น ระบบความคิดเป็นระเบียบ ขอบคุณมากค่ะ

มลารัศน์ บุญศิลปปราชญ์ Smartway System

บุคลากรจากบริษัทชั้นนำ ที่ไว้วางใจมาเรียนกับเรา


คำถามที่พบบ่อย

สามารถเรียนได้แน่นอน เนื่องจากไม่ได้สอนการใช้เทคโนโลยีแต่จะเน้นไปที่แนวคิดและการลงมือทำมากกว่า

มีเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้อบรมทุกท่าน เมื่อเข้าอบรมมากกว่า 80%

ไม่มีคลิปชดเชยเพื่อดูย้อนหลัง

ประมาณรุ่นละไม่เกิน 50 คน

บรรยากาศเป็นกันเอง สามารถพูดคุยและสอบถามกับวิทยากรได้

ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินทางเว็บไซต์การสมัคร

สามารถขอใบเสนอราคาได้ทางอีเมล [email protected] และเมื่อสมัครต้องเปลี่ยนประเภทการสมัครเป็นนิติบุคคล เพื่อออกใบเสร็จเป็นนามบริษัท

เปลี่ยนประเภทการสมัครทางเว็บไซต์เป็นนิติบุคคล และจะต้องมีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย  คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://bizcube.cbachula.com/signin เท่านั้น


ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครเป็นสมาชิกทางเว็บไซต์ 2. การสร้างการสมัคร (เพื่อเพิ่มผู้เรียนและเลือกรุ่นที่ต้องการเรียน)3. รออีเมลอนุมัติ4. โอนเงินและอัพโหลดหลักฐาน5. รับอีเมลยืนยันการเข้าเรียนและคู่มือการเตรียมตัว