รุ่น 1

15  มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. 

รุ่น 2

29 มิถุนายน 2562  เวลา 9.00-16.00 น. 

รุ่น 3

20 กรกฎาคม 2562  เวลา 9.00-16.00 น. 


ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงมากมายและรวดเร็ว ซึ่งเราเห็นได้จากเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์อัฉริยะ , แว่นตา VR และอื่นๆอีกมาก ทำให้เราต้องพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ แต่หลายคนกลับมองว่า นวัตกรรมต้องเป็นวิทยาการใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีล้ำสมัย แน่นอนว่าทำให้คนหลายๆคนคิดว่านวัตกรรมเป็นเรื่องของคนฉาดเท่านั้นจริงๆแล้วนวัตกรรมคือการคิดในสิ่งที่ผู้อื่นไม่เคยคิดมาก่อน อาจจะเป็นสิ่งเดิมที่ใช้ต้นทุนลดลง หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจของเรามีความแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งสินค้า และรูปแบบการทำธุรกิจ โดยไม่จำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีล้ำๆเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอไป


คอร์ส Innovation Hack for Business คือหลักสูตรที่จะให้ความรู้ทั้งด้านเทคนิคและวิธีในการคิดนวัตกรรมเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ หรือนำไปต่อยอดการบริหารการทำธุรกิจแบบเดิมๆที่เคยทำ และด้านการนำนวัตกรรมมาปฎิบัติใช้จริง โดยใช้หลักการคิดนวัตกรรมจากประเทศอิสราเอล เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดย​ไม่​ใช้​วิธี​ระดม​ความคิด​ (Brainstorm)


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


เนื้อหาของหลักสูตร

1. What is Innovation?

นวัตกรรมคืออะไร และทำไมนวัตกรรมส่วนใหญ่ถึงไม่ประสบความสำเร็จ

2. Innovation Concepts

เข้าใจหลักการพื้นฐานในการคิดนวัตกรรม

3. Elements and Types of Innovation

ส่วนประกอบและรูปแบบของนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ

4. Innovation DNA

รหัสนวัตกรรม​ สูตร​สำเร็จ​ที่​ใช้​เพื่อ​ออกแบบ​นวัตกรรม​อย่าง​รวดเร็ว​

5. Workshop

ชวนคิดนวัตกรรมจากสถานการณ์จำลอง


วิทยากร

คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ

MANAGING DIRECTOR BOLD GROUP THAILAND


และยังเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านการสร้างและบริหารนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษ ถึงวิธีการที่ทางบริษัทฯใช้ ในการทำงาน คิดค้นนวัตกรรมร่วมกับนักวิจัย และขั้นตอนในการนำผลงานนวัตกรรม มาใช้ในเชิงพาณิชย์ในสำนักงานต่าง ๆ อีกด้วย


เสียงตอบรับ

ความประทับใจของคนที่เคยเรียนกับเรา

ได้รับวิธีคิดที่แตกต่างจากเดิมที่เคยเรียนมา เหมือนได้เห็นอีกด้านของเหรียญ เติมเต็มความรู้มากขึ้น

วรชัย จงพิพัฒนสุข World Printing & Publishing Services

จากการสัมมนาทำให้เปิดโลกทัศน์ในการคิดนวัตกรรมใหม่ และได้รับแนวคิดในการใช้ในชีวิตประจำวัน

วิภาวี นามพลเสน 99EdgeSolutions

เป็นการสัมมนาที่น่าสนใจค่ะ ทำให้มีวิสัยทัศน์มากขึ้น ระบบความคิดเป็นระเบียบ ขอบคุณมากค่ะ

มลารัศน์ บุญศิลปปราชญ์ Smartway System

บุคลากรจากบริษัทชั้นนำ ที่ไว้วางใจมาเรียนกับเรา


คำถามที่พบบ่อย

สามารถเรียนได้แน่นอน เนื่องจากไม่ได้สอนการใช้เทคโนโลยีแต่จะเน้นไปที่แนวคิดและการลงมือทำมากกว่า

มีเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้อบรมทุกท่าน เมื่อเข้าอบรมมากกว่า 80%

ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และค่าเอกสารประกอบการอบรม

ไม่สามารถมาเรียนชดเชยในรุ่นอื่นได้ แต่สามารถย้ายไปเรียนรุ่นถัดไปได้

ประมาณรุ่นละไม่เกิน 50 คน

บรรยากาศเป็นกันเอง สามารถพูดคุยและสอบถามกับวิทยากรได้

สามารถนำรถไปจอดได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์ ทางโครงการจะมีบัตรจอดรถแจกเท่าจำนวนชั่วโมงที่มาอบรม

ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินทางเว็บไซต์การสมัคร

สามารถขอใบเสนอราคาได้ทางอีเมลล์ [email protected] และเมื่อสมัครต้องเปลี่ยนประเภทการสมัครเป็นนิติบุคคล เพื่อออกใบเสร็จเป็นนามบริษัท

เปลี่ยนประเภทการสมัครทางเว็บไซต์เป็นนิติบุคคล และจะต้องมีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://apply.bizcube-chula.com/login เท่านั้น


ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครเป็นสมาชิกทางเว็บไซต์ https://apply.bizcube-chula.com/login2. การสร้างการสมัคร (เพื่อเพิ่มผู้เรียนและเลือกรุ่นที่ต้องการเรียน)3. รออีเมลล์อนุมัติ4. โอนเงินและอัพโหลดหลักฐาน5. รับอีเมลล์ยืนยันการเข้าเรียนและคู่มือการเตรียมตัว