ทำไม"การตลาด" ต้องมี"แบรนด์"

ทำไม "การตลาด" ต้องมี "แบรนด์" คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าทำ…