เพราะการเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด

มากกว่า

24

ปีที่พัฒนาคอร์ส

ผู้เรียนมากกว่า

1000

คนที่ได้เปิดมุมมองทางธุรกิจ

อาจารย์มากกว่า

12

จากคณะบัญชีฯ จุฬาฯ