Loading...
กำลังโหลด...

หลักสูตรอบรมธุรกิจระยะสั้น

คอร์สเรียนในรูปแบบ Intensive Executive Learning
เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะทางธุรกิจที่นำไปใช้ได้จริง

มากกว่า
0
ปีที่พัฒนา
ผู้เรียนกว่า
0
คน
วิทยากรกว่า
0
ท่าน

ทำไมต้อง BIZ CUBE Chula

เพราะนอกจากความรู้แน่น ๆ ท่านยังจะได้...

กระชับ

ด้วยการเรียนในรูปแบบคอร์สระยะสั้นแต่อัดแน่นไปด้วยความรู้

เข้าใจ

ด้วยความรู้จากอาจารย์จากจุฬาฯและวิทยากรที่มากความสามารถในวงการธุรกิจ

ใช้ได้จริง

ผ่านการทำ Workshop ในทุกคอร์ส

แลกเปลี่ยน

พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน ผ่านคอร์สสด On-Site

ใบรับรอง

ผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ Certificate รับรองโดยจุฬาฯ

ช่วยเหลือ

ด้วยธุรกิจที่ดำเนินงานโดยนิสิต กำไรคืนสู่สังคมผ่านกิจกรรมนิสิตและ CSR

Our Courses (พบกันใหม่ภายในปี 2024)

คอร์สเรียนระยะสั้นทั้ง 5 คอร์ส ในรูปแบบ On-Site พร้อมทั้ง Workshop ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้กลับไปแบบ กระชับ เข้าใจ ใช้ได้จริง

On-Site
36 ชม. (12 วัน)

Micro MBA

หลักสูตรอบรมธุรกิจแบบเข้มข้น ที่เน้นการสร้างทักษะและประสบการณ์ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมด้านการเงิน การพัฒนาธุรกิจ การตลาด การสร้างแบรนด์ รวมถึงทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจยุคใหม่ กับผู้เชี่ยวชาญกว่า 11 ท่าน

01 Finance

 • Financial Report for Management
 • Business Analysis through Financial Statements

02 Business Development

 • Developing Business Strategies
 • Starting Business in the World of Uncertainty
 • Project Management / Innovation Management
 • Data Analytics for Business

03 Branding

 • Evolution & Principles of Branding
 • Consumer Engagement & Selling Techniques

04 Sales & Marketing

 • Fundamental Marketing Principles
 • Marketing Positioning & Strategy

05 Effective Thinking & Telling

 • Design Thinking
 • Essential Storytelling
On-Site
15 ชม. (5 วัน)

Digital Marketing

หลักสูตรการตลาดยุคดิจิทัลที่ครอบคลุมการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน กับแนวคิดและเครื่องมือการตลาดในช่องทางดิจิทัล / สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน

01 Get start with Digital Marketing & Case Studies

 • Basic of Digital Marketing
 • Case Studies

02 Performance Marketing

 • Performance Marketing Principles

03 Digital Clinic

 • Digital Clinic
On-Site
12 ชม. (4 วัน)

Brand Building Shortcut

หลักสูตรการการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการแบรนด์ รวมทั้งกรณีศึกษาจากแวดวงธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ไปจนถึงการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารแบรนด์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคปัจจุบัน

01 Concept & Principles of Branding

 • Concept & Evolution of Branding
 • Principles of Branding: How to build successful brand in modern days

02 Branding in Action

 • Brand Identity Design
 • Brand Commucication
On-Site
12 ชม. (4 วัน)

Data Analytics for Business

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการลองลงมือทำจริง ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลให้อ่านง่ายและมีประสิทธิภาพ

01 Data is The Key to Unlocking Insights

 • Introduction to data

02 Navigating more on Data

 • How to analyze data?

03 How to Work with Data

 • How to make data sexy & impactful
 • Data Canvas Strategy
On-Site
12 ชม. (4 วัน)

People and Project Management

หลักสูตรการบริหารจัดการงาน ที่ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของการบริหารโครงการ ไปจนถึงการลงลึกวิธีการใช้เครื่องมือ การบริหารทีม และการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ ผ่านประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญ

01 Principles of Project Management

 • Role and Chateristics of the Project

02 Evolution of Project Management

 • What is Project Management

03 Managing Team

 • Project Management Sharing Session
 • Introduction to Scrum

04 Effective Meeting and Feedback Processes

 • Key Success Factors in Effective Meeting
 • Psychology of Feedback

Our Instructors

เราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้น ผ่านการถ่ายทอดของวิทยากรที่มีประสบการณ์การสอนและการทำงานในสายงานนั้น ๆ อย่างเข้มข้น

wilert

ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

คณบดี / อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
pasu

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์
natchanont

รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
sawika

รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร / อดีตหัวหน้าภาควิชาการตลาด
tartat

รศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร / อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์
vitara

รศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ
ake

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (ภาษาอังกฤษ) / หัวหน้าภาควิชาการตลาด / อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
nuttirudee

ผศ.ดร.ณัตติฤดี เจริญรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ
puripant

ผศ.ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ
thiraput

อ.ดร.ถิรพุทธิ์ ปิติฉัตร

อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์
permsit

ดร.เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล (ปัง)

Founder, Modular Consulting
manoje

คุณมาโนช พฤฒิสถาพร

Managing Director, Sauce Skills
nattinee

คุณนัททินี แซ่โฮ (ดอร่า)

CEO & Founder, Thrive Venture Builder
nattapon

คุณณัฐพล ม่วงทํา (หนุ่ย)

Founder & Owner, เพจการตลาดวันละตอน
natthapong

คุณณัฐพงษ์ อินทร์โพธิ์ (ณัฐ)

Marketing Director, MONIX Co., Ltd.
nitiwat

คุณนิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ (กรีน)

Co-Founder, The Modern Melody studio
sunard

คุณสุนาถ ธนสารอักษร (แม็ค)

Co-Founder & CEO, Rabbit Digital Group
prinda

คุณปริณดา ประจักษ์ธรรม (ดา)

Managing Partner, Digital Bites (Performance marketing consultancy)
chanokmont

คุณชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ (จั๊มพ์)

Brand Identity Designer, Educator and Consultant from Brand Astro
prasit

คุณประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์ (เม้ง)

Creative Director and Co-Founder ชูใจ กะ กัลยาณมิตร
puttasak

คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท (ต่อ)

Data Research Manager, Wisesight (Thailand) Co.,Ltd.
sutham

คุณสุธัม ธรรมวงศ์ (ป๋อม)

Product Development Director at The LivingOS
man

คุณชาตรี โชคมงคลเสถียร (แมน)

Chief Strategy Officer at The Ogilvy

Our Impact Stories

เสียงความประทับใจจากผู้เรียน กับความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการออกแบบหลักสูตรทางธุรกิจที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 28 ปี

สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้คือความกระตือรือร้น แรงกระตุ้น และการเปิดมุมมองของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน ประทับใจอาจารย์ที่คิดและคัดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดและถ่ายทอดออกมาอย่างดีในเวลาที่จำกัด

คุณสุพรรัตน์ อุดมธนธรสกุล

ธุรกิจส่วนตัว

Micro MBA รุ่นที่ 82

-

ผมชอบมาก ให้ A+ คับ Content วิชาที่สอน ใช้งานได้จริงกระชับ, อาจารย์ผู้สอน เก่งมาก สามารถนำไปประยุกต์ ได้ครับ ..highly recommended.

คุณสิริเทพ ตันติสิริตระกูล

Managing Director

Auscon Group

Micro MBA รุ่นที่ 82

-

จริงๆ ตอนแรกก็กลัวว่าจะเข้ามาเรียนไม่รู้เรื่องรึเปล่า เพราะตัวเองไม่ได้ทำงานอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้เลย แต่พอได้เข้าเรียนและลองจับกลุ่มแบ่งงานกันทำ เรารู้สึกว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างมากเลยค่ะ รู้สึกว่าได้ใช้เวลาคุ้มค่ามากๆจริงๆ

คุณชมพูนุท จุมพลชาติ

Technical Professional - Well Design

Project Management รุ่นที่ 1

-

For a person who is not a marketer like me. I understand better a whole picture of all digital tools and bring them to use for my company.

Munchumart Numbenjapol

Head Designer

Digital Marketing รุ่นที่ 2

-

เป็นหลักสูตรที่ทำให้เห็นภาพรวมของการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ หรือการเล่าเรื่องผ่านข้อมูล

คุณเพชรมงคล มายูร

วิศวกรชำนาญการ

Business Analytics รุ่นที่ 1

-

ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการพัฒนาแบรนด์ของธุรกิจในระยะยาว ในคลาสเรียนทางอาจารย์และวิทยากรยังมี case study ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดมากๆ ค่ะ

คุณกนกพร ทรงเจียระพานิช

Sales and Marketing

Thai Samsung Electronics. Co.ltd.

Brand Leadership รุ่นที่ 1

-

บุคลากรจากองค์กรชั้นนำ ที่ไว้วางใจมาเรียนกับเรา
scb
kbank
ktb
ttb
bbl
bay
tisco
bot
deloitte
pwc
kpmg
ey
mahidol-rama
bumrungrad
thailife
mtl
aia
dhipaya
singha-estate
sansiri
scg
true
dtac
ais
shopee
grab
lmwn
siam-piwat
central
minor
nestle
thaibev
cpall
agoda
thai-airways
bangkok-airways
nok-air
pttep
esso
egat

BIZ Articles

เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

MarTech สำคัญอย่างไร ?

June 4, 2022

จะทำอย่างไรเมื่อภายในปี 2040 ราว ๆ 95% ของการซื้อทั้งหมดจะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มดิจิทัลจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไวและไม่แน่นอน อีกทั้งคู่แข่งก็เติบโตขึ้นใหม่เรื่อย ๆ จนเกินความต้องการของตลาด

คิดแบบ Agile ทำแบบ Scrum หลักการทำงานสำคัญที่คนรุ่นใหม่ต้องรู้ในยุค VUCA World

March 8, 2022

ปัจจุบันการใช้ชีวิตใน VUCA World ทำให้การทำงานรูปแบบเดิมอย่าง Waterfall ที่ต้องจัดการงานเป็นลำดับขั้น อาจไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา และอื่น ๆ ตามมา

ดูบทความทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ  หรือ  สมัครสมาชิก  เพื่อเริ่มสมัครเรียน

รับข่าวสาร

เพื่อรับข่าวสารและโปรโมชันสุดพิเศษก่อนใคร
ติดต่อเรา
ไอดีไลน์ : @bizcube_chula
อีเมล : bizcube.chula@gmail.com
ที่อยู่
• อาคารไชยยศสมบัติ 2 ห้องเลขที่ 215 ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เฟซบุ๊ก
© 2023 ศูนย์ฝึกอบรมด้านธุรกิจจุฬา | Micro MBA Chula | Marketing Courses. All rights reserved
เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว