Loading...
กำลังโหลด...
รุ่นที่ {{batch.batch_no | number:0}}
{{batch.batch_date}}
{{batch.batch_time}}
**สามารถสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง ท่านจะได้รับการติดต่อเมื่อมีที่นั่งว่าง**
* ปิดรับสมัคร *
* เปิดรับสมัครวันนี้ 12.00 น. *
{{batch.seat_status}}

{{24900| number:0}} บาท


36 ชั่วโมง (12 วัน)


คณะบัญชีฯ จุฬาฯ


55 ท่าน / รุ่น


รายละเอียด

หลักสูตรบริหารธุรกิจระยะสั้น เสริมทักษะพร้อมรับมือทุกความท้าทาย - หลักสูตรที่ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการบริหารธุรกิจอย่างรอบด้าน ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้งด้านการเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล โลจิสติกส์ การจัดการ นวัตกรรม และเทรนด์ใหม่ ๆ เตรียมพร้อมให้คุณรับมือกับทุกสถานการณ์ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารธุรกิจ
 • พนักงานที่ต้องการเสริมทักษะเพื่อก้าวหน้าในสายงาน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร

ทำความเข้าใจพื้นฐานการบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเรียนรู้วิธีคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์ สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ผ่านทางทฤษฎีและกรณีศึกษา

 1. Fundamental of Financial Statement
  • Financial Report and Implication
  • Financial Statement Elements and Financial Statement Articulation

 2. Developing Business Strategies
  • Introduction to Business Strategy
  • Strategic Thinking and Management
  • Case Studies and Practices

เรียนรู้วิธีการระบุกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์คู่แข่ง และพื้นฐานการวางแผนพัฒนาแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษาการตลาดยุคใหม่ ปัจจัยเพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงใจผู้บริโภคที่สุด ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ การจัดการ การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

 1. Toward Marketing 6.0
  • Introduction to Marketing 6.0
  • The Marketing 6.0 Enabler and Environment
  • The Marketing 6.0 Experience

 2. Crafting a Comprehensive Marketing Strategy
  • Identifying Target Markets for Marketing Campaigns
  • Analyzing Competitor Marketing Strategies
  • Conducting Company Analysis for Strategic Marketing

 3. Evolution of Customer Insight and Branding
  • Principles of Branding
  • Understanding Customer Behavior
  • Brand Strategy and Positioning
  • Brand Management

พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และใช้ข้อมูลในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเน้นไปที่การปรับใช้ในชีวิตจริง พร้อมทั้งเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการนำเสนอข้อมูลให้เห็นสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพผ่านการทำเวิร์คช็อป

 1. Practical Data Driven Analytics
  • Data Driven Mindset and Literacy
  • Practical Applications and Case Studies

 2. Data Visualization Workshop
  • Introduction to Data Visualization
  • Visualization Tools and Software
  • Data Preparation for Visualization
  • Best Practices in Data Visualization

เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลจิสติกส์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งศึกษาแนวโน้มของวงการจัดการโลจิสติกส์ในอนาคต เพื่อเข้าใจพฤติกรรมองค์กรตั้งแต่ระดับบุคคลไปยังระดับกลุ่ม รวมทั้งยกระดับภาวะการเป็นผู้นำเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เสริมเทคนิคการสร้าง พัฒนา และบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพ

 1. Evolution of Logistics Management
  • Historical Foundations of Logistics Management
  • Evolution of Modern Logistics Management Practices
  • Trends and Future Directions in Logistics Management

 2. Organizational Behavior
  • Introduction to Organizational Behavior
  • Effective Communication for Organization
  • Leadership and Management

 3. Managing Groups and Teams
  • Team Building and Development
  • Managing Diverse Teams
  • Conflict Management and Resolution

ฝึกฝนทักษะ Design Thinking เพื่อพัฒนาธุรกิจผ่านการเวิร์กชอป พร้อมทั้งอัพเดทความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษาและวิธีการปรับใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ

 1. Design Thinking for Business Workshop
 2. Adapting Strategies for Technological Change
  • Emerging Technologies
  • Case Studies and Practices


วิทยากร

wilert

ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

คณบดี / อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


 • D.Phil. Management Studies, University of Oxford, U.K.
 • Independent Director / Chairman of the Marketing and Sustainable Development Committee / Nomination and Remuneration Committee, Zen Corporation Group PCL.
 • Author of Marketing is all around
pasu

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์


 • Ph.D. Management of Technology, School of Management, Asian Institute of Technology
 • M.B.A. General Management, University of Colorado (Boulder), U.S.
 • B.B.A. Management, Chulalongkorn University
natchanont

รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี


 • Ph.D. Accounting and Finance, Lancaster University, U.K.
 • Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Chairman of the Corporate Governance Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee, Noble Development Public Company Limited
 • Assistant to the President for Accounting and Finance, Chulalongkorn University
sawika

รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร / อดีตหัวหน้าภาควิชาการตลาด


 • M.B.A. Marketing, Chulalongkorn University
 • Marketing Specialist
 • Author of Customer and Market Focus
tartat

รศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร / อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์


 • Ph.D. Engineering Management, University of Missouri Rolla, U.S.
 • M.Sc. Engineering Management, University of Missouri Rolla, U.S.
 • B.Eng. Industrial Engineering, Chulalongkorn University
ake

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (ภาษาอังกฤษ) / หัวหน้าภาควิชาการตลาด / อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


 • Ph.D. Marketing, Cambridge University, U.K.
 • Assistant to the President, Chulalongkorn University
 • Director and Chairman of Executive Board, Thailand Post Co., Ltd.
puripant

ผศ.ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ


 • Ph.D. Computer Science, Stony Brook University, U.S.
 • M.Sc. Computer Science, The University of Tokyo, Japan
 • B.Eng. Computer Engineering, Chulalongkorn University
thiraput

อ.ดร.ถิรพุทธิ์ ปิติฉัตร

อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์


 • Ph.D. Positive Organizational Psychology, Claremont Graduate University, Claremont, CA, U.S.
 • Podcast Host: Rise & Shine: เช้านี้กับจิตวิทยาเชิงบวก & Work InPsych
 • Dissertation Pitichat, T. (2020). The Role of Feedback in Leader Identity Development [Doctoral dissertation, Claremont Graduate University]
permsit

ดร.เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล (ปัง)

CEO, Modular Consulting


 • Ph.D. Counseling Psychology, Summa Cum Laude, Assumption University
 • Certified Design Thinking from IDEO
sutham

คุณสุธัม ธรรมวงศ์ (ป๋อม)

CEO & Co-Founder, KO-EXPERIENCE


 • Product Development Director at The LivingOS
 • Former Experience Design Director, Bitkub Online
 • M.M. Marketing, College of Management Mahidol University
 • Former Senior User Experience Designer, SCB 10X
 • Former Product Owner, Wisesight (Thailand) Co.,Ltd.
nattapon

คุณณัฐพล ม่วงทํา (หนุ่ย)

Founder & Owner, เพจการตลาดวันละตอน


 • Data-Driven Communication Special Instructor
 • Author of Personalized Marketing, Data-Driven Marketing, and Data Thinking
 • Columnist, Krungthai SME Focus
suttisak

คุณสุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ

Senior Innovation Consultant, Bold Group Thailand


 • Product Development Using Systematic Inventive Thinking (SIT), Columbia Business School
 • Certified NLP Master Practitioner at Mind Transformations

รีวิวจากผู้เรียน

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 • คำถามที่พบบ่อย

  มีเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้อบรมทุกท่าน เมื่อเข้าอบรมมากกว่า 80%

  สามารถมาเรียนได้

  ภาษาไทย

  ทุกคอร์สของ BIZ CUBE เป็นคอร์สสอนสด ทำให้ผู้เรียนได้ถามตอบกับอาจารย์ผู้สอน และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากร รวมถึงผู้เรียนท่านอื่นได้ทันที

  เปิดให้ลงทะเบียน 55 ท่าน/รุ่น


  คอร์สอบรมอื่น ๆ

  Effective Digital Marketing for the Future

  หลักสูตรพัฒนาการตลาดดิจิทัล ติดอาวุธเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัล

  15 ชม. (5 วัน)
  {{11900 | number:0}} บาท

  Essential Branding in Practice

  หลักสูตรการสร้างแบรนด์ สร้างแบรนด์อย่างไรให้แข็งแกร่งและยั่งยืน

  12 ชม. (3 วัน)
  {{8900 | number:0}} บาท

  Data Analytics Shortcut for Business

  หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ

  12 ชม. (4 วัน)
  {{8900 | number:0}} บาท

  Management Toolkit for Future Leaders

  หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเตรียมตัวสู่การเป็นผู้นำในยุคใหม่

  12 ชม. (4 วัน)
  {{8900 | number:0}} บาท
  ติดต่อเรา
  ไอดีไลน์ : @bizcube_chula
  อีเมล : bizcube.chula@gmail.com
  ที่อยู่
  • อาคารไชยยศสมบัติ 2 ห้องเลขที่ 215 ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  เฟซบุ๊ก
  © 2024 ศูนย์ฝึกอบรมด้านธุรกิจจุฬา | Micro BA Chula | Marketing Courses. All rights reserved
  เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว