STEP 1

สมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์
และเข้าสู่ระบบ

 1. สมัครสมาชิก ที่นี่
 2. ยืนยันที่อยู่อีเมลในกล่องจดหมายของอีเมลที่ท่านกรอกไว้
 3. กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้เลยSTEP 2

สมัครเรียนคอร์สอบรม

 1. กดปุ่ม "สมัครเรียน" ในรุ่นและคอร์สที่ต้องการสมัคร
 2. เลือกประเภทการสมัครของคุณ
  • บุคคลธรรมดา
  • นิติบุคคล (เอกชน)
  • นิติบุคคล (รัฐบาล)
 3. หากต้องการเพิ่มหรือลบผู้สมัคร สามารถทำได้ตรง "รายชื่อผู้เรียน" โดยกรอกได้มากสุด 3 ท่าน (รวมตัวผู้สมัคร)
 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร คอร์สที่ต้องการเรียน และประเภทการสมัคร จากนั้นเลือก "ยืนยันการสมัคร" เพื่อยืนยันการสมัคร
  * อีเมลที่กรอกต้องเป็นอีเมลที่สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์และยืนยันที่อยู่อีเมลเรียบร้อยแล้ว
  * หากต้องการให้ออกใบกำกับภาษีในนามบริษัท กรุณาเลือกการสมัครแบบ นิติบุคคล
  * เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขการสมัครได้อีกSTEP 3

ตรวจสอบสถานะและชำระเงิน

 1. ระบบจะแจ้งสถานะการสมัครให้กับผู้สมัครในหน้า "ประวัติการสมัคร"
 2. ลูกค้าสามารถตรวจเช็ควิธีชำระเงินและ ยอดการชำระในหน้า"ชำระเงิน"
 3. กรุณาชำระเงินตามยอดในใบแจ้งหนี้ภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสมัคร
 4. อัปโหลดหลักฐานการชำระเงินSTEP 4

ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าอบรม

 1. คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าอบรมพร้อมสำเนาใบกำกับภาษีภายใน 3 วันทำการ
 2. กรุณาเข้า กลุ่ม Line Openchat ตามลิงก์ที่แนบให้ทางอีเมล เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอร์สที่ท่านสมัคร โดยทาง BIZ CUBE จะส่งลิงค์ให้ภาย 1 สัปดาห์ก่อนเปิดเรียน
- การรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีฉบับจริง -
* สำหรับบุคคลธรรมดา
 • ทาง BIZ CUBE จะมอบใบกำกับภาษีฉบับจริงให้ท่านในวันเปิดเรียนวันแรก (หากต้องการแก้ไขความถูกต้อง กรุณาตอบกลับผ่านทางอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าอบรมหรือแจ้งผ่านอีเมล bizcube.chula@gmail.com โดยระบุหัวข้อว่า “แก้ไขใบกำกับภาษี พร้อมระบุรหัสการสมัคร (RG)” โดยจะต้องแจ้งก่อนวันเปิดเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์)
*สำหรับนิติบุคคล
 • ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาทางอีเมลยืนยันการเข้าอบรม เพื่อให้ทาง BIZ CUBE ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร โดยเอกสารอธิบายวิธีการกรอกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะถูกแนบให้ทางอีเมลยืนยันการชำระเงิน
 • ทาง BIZ CUBE จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากมีส่วนที่ต้องแก้ไขจะแจ้งกลับทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้
 • ** กรุณารอการยืนยันจาก BIZ CUBE ก่อนจัดส่งเอกสารฉบับจริง เพื่อป้องกันความผิดพลาดของเอกสาร
 • หากข้อมูลในเอกสารถูกต้องครบถ้วน ทาง BIZ CUBE จะส่งใบแทนใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมล เพื่อให้ทางบริษัทของท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (หากต้องการแก้ไขข้อมูลกรุณาแจ้งกลับมาที่อีเมล bizcube.chula@gmail.com โดยจะต้องแจ้งก่อนวันเปิดเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์)
 • ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง มาตามที่อยู่ที่ทาง BIZ CUBE แจ้งไว้ในอีเมล
 • ทาง BIZ CUBE จะจัดส่งใบกำกับภาษีฉบับจริงไปตามที่อยู่ของท่าน เมื่อได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง

ติดต่อเรา
ไอดีไลน์ : @bizcube_chula
อีเมล : bizcube.chula@gmail.com
ที่อยู่
• อาคารไชยยศสมบัติ 2 ห้องเลขที่ 215 ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เฟซบุ๊ก
© 2024 ศูนย์ฝึกอบรมด้านธุรกิจจุฬา | Micro BA Chula | Marketing Courses. All rights reserved
เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว