ABOUT BIZ CUBE


BIZ CUBE เป็นสถาบันจัดหลักสูตรอบรมธุรกิจระยะสั้นของบริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรามีจุดมุ่งหมายในการเปิดมุมมองด้านธุรกิจให้แก่ผู้เรียน ผ่านหลักสูตรที่เต็มไปด้วยความรู้ที่ครอบคลุมและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ถ่ายทอดโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์ ความรู้ และชื่อเสียง รวมถึงวิทยากรภายนอกที่ประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจ

ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก CBAC ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "BIZ CUBE" ในปีพ.ศ. 2561 เรายังเป็นสถาบันจัดหลักสูตรอบรมธุรกิจระยะสั้นของบริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเช่นเดิม

ปัจจุบันเราได้เปิดหลักสูตรอบรม 5 หลักสูตรคือ

  1. Micro BA
  2. Effective Digital Marketing for the Future
  3. Essential Branding in Action
  4. Data Analytics Shortcut for Business
  5. Management Toolkit for Future Leaders

การจัดอบรมจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  OUR COURSES


สำหรับบุคคลธรรมดา: ผู้สนใจไม่ต้องใช้เอกสารอะไรในการสมัคร

สำหรับผู้ที่สมัครในนามบริษัท: ผู้สนใจจะต้องทราบข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อกรอกในขั้นตอนการสมัคร (ชื่อบริษัท, สาขา, ที่อยู่ของบริษัท และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท) และถ้าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้เข้าเรียน จะต้องใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยสามารถศึกษาวิธีการกรอกเอกสารได้จากที่นี่ คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

จะไม่มีการทดสอบใด ๆ เพื่อสมัครเข้าเรียน และไม่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติใด ๆ ก่อนสมัครเข้าเรียน

ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐาน หรือจบทางด้านธุรกิจ

ไม่มีการสอบ หรือการทำโปรเจคเพื่อจบหลักสูตร

มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน แต่จะต้องเข้าร่วมการอบรมมากกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงเรียน

สำหรับหลักสูตร Micro BA จะเปิดให้ลงทะเบียน 55 ท่าน/รุ่น และหลักสูตรอื่นๆ จะเปิดให้ลงทะเบียน 45 ท่าน/รุ่น  REGISTRATION


เปิดรับสมัครทุกหลักสูตรช่วงกลางเดือนเมษายนปี 2567

ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกหลังทำการสมัคร โดยอีเมลอาจไปอยู่ใน Spam Mail หรือ Junk Mail ได้ กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบอีเมลยืนยัน สามารถทักมาตรวจสอบข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ email: bizcube.chula@gmail.com

ไม่สามารถจองก่อนได้ แต่สามารถกด LIKE และ FOLLOW ได้ที่ Facebook : Micro MBA by BIZ CUBE Chula และ Instagram : bizcube.chula เพื่อติดตามสาระดี ๆ และข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครได้อย่างรวดเร็ว

สามารถสมัครได้ โดยเราสามารถออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคลได้ และสามารถรับสิทธิหักลดหย่อนภาษีโดยยื่นเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ประเภทหน่วยงานเอกชนสามารถหักลดหย่อนได้ 3% และประเภทหน่วยงานรัฐบาลหักลดหย่อนได้ 1%)  PAYMENT


ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครเรียนผ่านทางระบบและได้รับการแจ้งว่าท่านมีสิทธิ์ได้เข้าเรียน ทาง BIZ CUBE จึงจะแจ้งขั้นตอนการชำระค่าเรียนต่อไป โดยสามารถชำระได้ผ่านการโอนเงินไปยังเลขบัญชีธนาคารของทาง BIZ CUBE หลังจากนั้นแนบใบเสร็จเพื่อรอการยืนยันจากระบบ

  • กรุณาตอบกลับผ่านทางอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าอบรมหรือแจ้งผ่านอีเมล bizcube.chula@gmail.com โดยระบุหัวข้อว่า “ขอใบกำกับภาษีฉบับจริง พร้อมระบุรหัสการสมัคร (RG)” หากท่านต้องการรับใบกำกับภาษีฉบับจริง
  • หากท่านแจ้งว่าต้องการรับใบกำกับภาษีฉบับจริง ทาง BIZ CUBE จะส่งใบแทนใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมล เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (หากต้องการแก้ไขข้อมูลกรุณาแจ้งกลับมาที่ BIZ CUBE โดยเร็ว) ทาง BIZ CUBE จะจัดส่งใบกำกับภาษีฉบับจริงไปตามที่อยู่ของท่าน เมื่อท่านยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาทางอีเมลยืนยันการเข้าอบรม เพื่อให้ทาง BIZ CUBE ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร ทาง BIZ CUBE จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากมีส่วนที่ต้องแก้ไขจะแจ้งกลับทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ ** กรุณารอการยืนยันจาก BIZ CUBE ก่อนจัดส่งเอกสารฉบับจริง เพื่อป้องกันความผิดพลาดของเอกสาร หากข้อมูลในเอกสารถูกต้องครบถ้วน ทาง BIZ CUBE จะส่งใบแทนใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมล เพื่อให้ทางบริษัทของท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (หากต้องการแก้ไขข้อมูลกรุณาแจ้งกลับมาที่ BIZ CUBE โดยเร็ว) ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง มาตามที่อยู่ที่ทาง BIZ CUBE แจ้งในอีเมล ทาง BIZ CUBE จะจัดส่งใบกำกับภาษีฉบับจริงไปตามที่อยู่ของท่าน เมื่อได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริงติดต่อเรา
ไอดีไลน์ : @bizcube_chula
อีเมล : bizcube.chula@gmail.com
ที่อยู่
• อาคารไชยยศสมบัติ 2 ห้องเลขที่ 215 ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เฟซบุ๊ก
© 2024 ศูนย์ฝึกอบรมด้านธุรกิจจุฬา | Micro BA Chula | Marketing Courses. All rights reserved
เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว