นวัตกรรมสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจ


"ควรเริ่มคิดนวัตกรรมทางกลุยุทธ์ยังไงดี ?"


แนวคิดคร่าว ๆ ในการสร้างนวัตกรรมทางกลุยุทธ์ของธุรกิจ ได้แก่

1. หา Pain Point

ในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ อาจจะต้องเริ่มจากการหา Pain Point หรือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าไม่สะดวกสบายในก่อน ระหว่าง หรือหลังที่ซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น ในสมัยก่อนเมื่อเราซื้อหนังสือจากร้านหนังสือ เราต้องนำหนังสือมาห่อปกเอง แต่ในปัจจุบันร้านหนังสือหลาย ๆ ร้านมีบริการห่อปกให้

หรืออีกตัวอย่างคือ Line Jobs หรือเครื่องมือรับสมัครงานของ Line Thailand เกิดขึ้นจากการหา Pain Point ในการรับสมัครงานแบบปกติ ทั้งคนหางานและผู้ว่าจ้างในความล่าช้าและการติดต่อกัน แต่ในปัจจุบันมีคนที่ใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ทำให้เกิด Line Jobs ขึ้นมา เพื่อให้คนหางานและผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อกันได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะ Line Jobs มียอดคนติดตามถึง 1 ล้านคนใน 3 เดือน และ 7 ล้านคนใน 1 ปี และยังมีบริษัทกว่า 18,000 แห่งที่เพิ่ม Line Jobs เป็น platform ใหม่ในการรับสมัครพนักงาน

2. เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

Steve Jobs เคยกล่าวไว้ว่า "Creativity is just connecting things" คือ ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมต่าง ๆ อาจจะเกิดจากการผสมผสานสิ่งที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกัน เช่น ชาบูกับซูชิ รวมเป็น "ชาบูชิ" หรือ สุกี้กับซูชิ รวมกันเป็น "ซูกิชิ" เป็นต้น