กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะธุรกิจในยุคปัจจุบัน


"ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่ได้ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ?"


ในปัจจุบัน เรามีการเปลี่ยนแปลงด้านอะไรบ้าง? ทั้งด้านคู่แข่ง ที่จู่ ๆ ก็มีคู่แข่งเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมด หรือการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่สามารถมา disrupt ธุรกิจเรา

ตัวอย่างการปรับตัวกับ disruptive technology เช่น washington post ซึ่งเป็นบริษัทหนังสือพิมพ์ ในปัจจุบันคนส่วนมากจะรับข่าวสารจากทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพราะสะดวกสบายมากกว่าและได้รับข่าวสารที่รวดเร็วกว่า ทำให้ธุรกิจหนังสือพิมพ์มีแนวโน้มที่ยอดขายจะตกและต้องปิดธุรกิจในที่สุด

แต่ในปี 2013 Jeff Bezos เจ้าของ Amazon.com และปรับโมเดลทางธูรกิจ ให้จากที่พิมพ์หนังสือพิมพ์ offline มาเป็น online บน platform ที่เรียกว่า kindle ซึ่งจะคล้าย ๆ ที่อ่าน e-book ในเครือ Amazon และ platform อื่น ๆ เช่น application ในระบบปฏิบัติการ ios และ android ซึ่งทำให้ Washington Post อยู่รอดมาได้จากการถูก disrupt ทางเทคโนโลยี

และมีตัวอย่างการปรับตัวอื่น ๆ อีกมากมาย มาร่วมหาคำตอบกันได้ในวิชา "กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะธูรกิจในยุคปัจจุบัน" สอนโดย อ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ในหลักสูตร Micro MBA สมัครเลย