มาตราการการจัดอบรมด้านธุรกิจของจุฬาในปี 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

ในปีนี้ทาง BIZ CUBE Chula จึงพิจารณางดจัดอบรมหลักสูตรต่อไปนี้ 
– Micro MBA 
– Effective Branding in Action
– Innovation Hack for Business

และเตรียมพบกับหลักสูตร
– Effective Digital Marketing
– Analytics for Future Business
ในรูปแบบออนไลน์ เร็ว ๆ นี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Email: bizcube.chula@gmail.com
Line: https://lin.ee/1ukkE0c
Tel: 084-115-9514