5 หัวในหลักในการทำธุรกิจ คืออะไร ?


มาทำความรู้จักกับ “Human-Centred Design” แนวคิดการออกแบบที่มี ‘หัวใจ’ ของผู้ใช้งานมาเป็นศูนย์กลางไอเดีย

โดยแนวคิดการออกแบบนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการออกแบบหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคิดแผนการตลาด หรือทุกการออกแบบที่ต้องการให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้นั่นเอง

👀แล้วการออกแบบแบบนี้เราควรคำนึงถึงองค์ประกอบอะไรบ้าง?!

💖 Customer Experience (CX) : ประสบการณ์ของลูกค้า หรือความประทับใจของลูกค้าที่มีต่อเราในทุกๆโอกาส รวมถึงทุกๆช่องทางการติดต่อ หากแบรนด์สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ ก็จะส่งผลดีต่อแบรนด์ในระยะยาว ในการสร้าง Customer Loyalty นั่นเอง💖 Product Design (PD) : กระบวณการสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้✨💖 User Experience Design (UX) : การที่คำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน สิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับ ความพึงพอใจตลอดการใช้ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ต่อทุก function จนเกิดมาเป็น Journey ที่เรียกว่า "User Experience" นั่นเอง🥰💖 User Interface Design (UI) : ปัจจัยต่างๆที่จะเติมเต็มให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) สมบูรณ์ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ เช่น การเลือกใช้สี, รูปแบบตัวอักษร, สไตล์ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น🌟💖 Service Design (SD) : การออกแบบการบริการ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการทำงาน

📍สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ไม่ว่าจะออกแบบทำอะไร อย่าลืมมองให้”ครบ”ทุกองค์ประกอบ และคำนึงถึง “หัวใจ” ของผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางนั่นเอง