BIZ CUBE CHULA จุฬาฯ 2562 ได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมซื้อเครื่องช่วยหายใจ (BiPAP)

BIZ CUBE CHULA หรือโครงการพิเศษภายใต้โครงการบริษัทจำลอง จุฬาฯ 2562…


Announcement

มาตราการการจัดอบรมด้านธุรกิจของจุฬาในปี 2563…