Loading...
กำลังโหลด...
*คอร์สเรียนจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในปี 2024*

{{8900| number:0}} บาท


12 ชั่วโมง (4 วัน)


คณะบัญชีฯ จุฬาฯ


45 ท่าน / รุ่น


รายละเอียด

สร้างแบรนด์ยุคใหม่สร้างอย่างไรให้ปัง - หลักสูตรการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการแบรนด์ รวมทั้งกรณีศึกษาจากแวดวงธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ไปจนถึงการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารแบรนด์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • Junior Marketer / Brand Designer: ที่ต้องการเรียนรู้หลักการพื้นฐาน ฝึกทักษะ และใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแบรนด์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจมากยิ่งขึ้น
 • Marketing Manager: ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด แต่ต้องการอัพเดทความรู้ และเรียนรู้วิธีการในการสร้างแบรนด์ เพื่อทำการตลาดให้ดียิ่งขึ้น
 • Entrepreneur: ที่ต้องการเข้าใจวิธีการ และเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตนเอง
 • Branding Enthusiast: บุคคลทั่วไป / นักศึกษาที่สนใจและอยากเรียนรู้วิธีการในสร้างแบรนด์ เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต

เนื้อหาหลักสูตร (หลักสูตรปี 2025 อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ปูพื้นฐานด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการสร้างแบรนด์ ได้เรียนรู้การสร้างแบรนด์และกลยุทธ์ทางการตลาดจากการวิเคราะห์ของผู้เรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เรียนรู้แนวทางและวิธีการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคอย่างตรงจุด นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลวอย่างครบถ้วน

 1. Concept & Evolution of Branding
  • Brand Building and Strategies from Customer Insight
  • Branding - the Vital Mechanisms of Today's Success
  • Secret Recipe for Successful Brand Building from Customer Insight
  • Enhancing Brand Essence
  • Creative Brand Archetypes

 2. Principles of Branding: How to build successful brand in modern days
  • Digital Branding
  • Brand Architecure
  • Unlocking Successdul Branding Strategy and Management in New Era
  • Decoding Branding Success and Cracking the Future Trend

เน้นการส่งเสริมความเข้าใจและสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึง คุณค่าทางวัฒนธรรมสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้บนฐานทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นผู้ ประกอบการนักสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneur) ในตัวผู้ประกอบการให้มีความรู้ด้านการสร้าง แบรนด์ชุมชนที่ถูกต้อง และพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการทางการตลาดและการออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในแบรนด์ธุรกิจของผู้ประกอบ

 1. Brand Identity Design
  • ทําไมผู้ประกอบการจําเป็นต้องรู้เรื่องการสร้างแบรนด์
  • การทําแบรนด์กับการตลาดให้ประสบความสำเร็จอย่างไรในยุคปัจจุบัน(หลังโควิด)
  • Workshop : ความเข้าใจในการสื่อสารอัตลักษณ์แบรนด์ที่ดีเริ่มต้นที่ Logo & Naming

 2. Brand Commucication
  • ความลับข้อเดียวในการสร้างแบรนด์
  • สิ่งที่ทำพลาดและได้เรียนรู้ในการทำ brand communication
  • กลยุทธ์ในการทำ brand communication ต่าง ๆ ผ่าน case study การสร้างแบรนด์ / รีแบรนด์ ให้กับ air Asia ,allianz Ayudhya, Thai pbs, VC frabric, Plantoys


วิทยากร

wilert

ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

คณบดี / อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


 • D.Phil. Management Studies, University of Oxford, U.K.
 • Independent Director / Chairman of the Marketing and Sustainable Development Committee / Nomination and Remuneration Committee, Zen Corporation Group PCL.
 • Author of Marketing is all around
chanokmont

คุณชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ (จั๊มพ์)

Brand Identity Designer, Educator and Consultant from Brand Astro


 • Certificate Degree in Corporate Branding and Design, HU University of Applied Sciences Utrecht, Utrecht, The Netherlands
 • M.F.A. Computer Graphics Design, Rochester Institute of Technology, U.S.
 • B.F.A. Visual Communication Design, Rangsit University
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้าน​ Marketing, Branding and Identity Design ประจำที่ TCDC (ศูนย์ความรู้ ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ ) ปัจจุบัน​คือ CEA (Creative​ Economy​ Agency) และ SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์)
prasit

คุณประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์ (เม้ง)

Creative Director and Co-Founder ชูใจ กะ กัลยาณมิตร


 • B.L.A. Architecture, Chulalongkorn University
 • Gold Medal - Film (Charities, Public Health & Safety, Public Awareness Message) (Adman Awards & Symposium 2016)
 • Gold Medal - Public Relations (Charities, Public Health & Safety, Public Awareness Message) (Adman Awards & Symposium 2016)
man

คุณชาตรี โชคมงคลเสถียร (แมน)

Chief Strategy Officer at The Ogilvy


 • Master of Science Retail Marketing, Chulalongkorn University
 • Bachelor of Arts Communication Arts, Chulalongkorn University

รีวิวจากผู้เรียน

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 • คำถามที่พบบ่อย

  มีเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้อบรมทุกท่าน เมื่อเข้าอบรมมากกว่า 80%

  สามารถมาเรียนได้

  ภาษาไทย

  ทุกคอร์สของ BIZ CUBE เป็นคอร์สสอนสด ทำให้ผู้เรียนได้ถามตอบกับอาจารย์ผู้สอน และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากร รวมถึงผู้เรียนท่านอื่นได้ทันที

  สำหรับหลักสูตร Micro MBA จะเปิดให้ลงทะเบียน 55 ท่าน/รุ่น และหลักสูตรอื่นๆ จะเปิดให้ลงทะเบียน 45 ท่าน/รุ่น


  คอร์สอบรมอื่น ๆ

  Micro MBA

  หลักสูตรอบรมธุรกิจแบบเข้มข้น ที่เน้นการสร้างทักษะและประสบการณ์ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมด้านการเงิน การพัฒนาธุรกิจ การตลาด การสร้างแบรนด์ รวมถึงทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจยุคใหม่ กับผู้เชี่ยวชาญกว่า 11 ท่าน

  36 ชม. (12 วัน)
  {{24900 | number:0}} บาท

  Digital Marketing

  หลักสูตรการตลาดยุคดิจิทัลที่ครอบคลุมการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน กับแนวคิดและเครื่องมือการตลาดในช่องทางดิจิทัล / สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน

  15 ชม. (5 วัน)
  {{10900 | number:0}} บาท

  Data Analytics for Business

  หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการลองลงมือทำจริง ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลให้อ่านง่ายและมีประสิทธิภาพ

  12 ชม. (4 วัน)
  {{8900 | number:0}} บาท

  People and Project Management

  หลักสูตรการบริหารจัดการงาน ที่ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของการบริหารโครงการ ไปจนถึงการลงลึกวิธีการใช้เครื่องมือ การบริหารทีม และการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ ผ่านประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญ

  12 ชม. (4 วัน)
  {{8900 | number:0}} บาท
  ติดต่อเรา
  ไอดีไลน์ : @bizcube_chula
  อีเมล : bizcube.chula@gmail.com
  ที่อยู่
  • อาคารไชยยศสมบัติ 2 ห้องเลขที่ 215 ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  เฟซบุ๊ก
  © 2023 ศูนย์ฝึกอบรมด้านธุรกิจจุฬา | Micro MBA Chula | Marketing Courses. All rights reserved
  เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว