Loading...
กำลังโหลด...
*คอร์สเรียนจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในปี 2024*

{{8900| number:0}} บาท


12 ชั่วโมง (4 วัน)


คณะบัญชีฯ จุฬาฯ


45 ท่าน / รุ่น


รายละเอียด

วิเคราะห์ข้อมูลเก่งโดดเด่นทุกสายงาน - หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการลองลงมือทำจริง ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลให้อ่านง่ายและมีประสิทธิภาพ เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • Junior Data Analyst: ที่ต้องการเรียนรู้หลักการพื้นฐาน ฝึกทักษะ และใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
 • Mid-level Manager: ที่ต้องการเรียนรู้หลักการในการสร้างกลยุทธและการตัดสินใจด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 • Entrepreneur: ที่ต้องการเข้าใจวิธีการในการใช้ข้อมูลที่มีอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตนเอง
 • Business / Data Enthusiast: บุคคลทั่วไป / นักศึกษาที่สนใจและอยากเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต

เนื้อหาหลักสูตร (หลักสูตรปี 2025 อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของข้อมูลต่อภาคธุรกิจ ประเภทของข้อมูล และวิธีการเก็บข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

 1. Introduction to data
  • Data Analytics Workflow
  • Business Analytics Use Cases
  • Types of Data
  • Methods to Collect Data
  • Descriptive Analytics
  • Predictive Analytics
  • Prescriptive Analytics

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โมเดล การจัดกลุ่มของข้อมูล การหาความเชื่อมโยงของข้อมูล รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและเทรนด์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. How to analyze data?
  • Principles of Data Modeling
  • Data Modeling Process
  • Types of Data Modeling
  • Predictive Modeling
  • Challenges and Risks of Analytics
  • Applications in Business

เรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อมูลผ่านเครื่องมือต่าง ๆ พร้อมทั้งการฝึกฝนผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจด้วย Data Canvas Strategy อีกทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านเวิร์กชอปที่จะทำให้นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. How to make data sexy & impactful
  • Data Visualization Principles & Examples
  • Data Visualization Tools
  • Activity: Explore a Dataset Visually
  • Activity: Tell a Visual Data Story

 2. Data Canvas Strategy
  • Data Framework เฟรมเวิร์คสำหรับวางแผนการใช้ข้อมูลในงานต่าง ๆ
  • Corporate Data Workshop ทดลองออกแบบการใช้งานดาต้าในองค์กรของตัวเองด้วยเฟรมเวิร์ค
  • Data Usecase and how to start ตัวอย่างการใช้งานข้อมูลในบริบทต่าง ๆ พร้อมแนวทางสำหรับการเริ่มต้นใช้งานข้อมูลในองค์กร


วิทยากร

vitara

รศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ


 • Ph.D. Statistics, Purdue University, U.S.
 • M.A. Statistics, Harvard University, U.S.
 • B.Sc. Statistics (First Class Honors), Business Information Technology, Chulalongkorn University
nuttirudee

ผศ.ดร.ณัตติฤดี เจริญรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ


 • Ph.D. Survey Research and Methodology, University of Nebraska-Lincoln, U.S.
 • M.Sc. Survey Methodology, University of Michigan, U.S.
 • M.A. International Economics and Finance, Chulalongkorn University
puripant

ผศ.ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ


 • Ph.D. Computer Science, Stony Brook University, U.S.
 • M.Sc. Computer Science, The University of Tokyo, Japan
 • B.Eng. Computer Engineering, Chulalongkorn University
puttasak

คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท (ต่อ)

Data Research Manager, Wisesight (Thailand) Co.,Ltd.


 • M.B.A. Marketing, NIDA
 • Former Data Research and Analyst
 • Former Data Product Owner

รีวิวจากผู้เรียน

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 • คำถามที่พบบ่อย

  มีเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้อบรมทุกท่าน เมื่อเข้าอบรมมากกว่า 80%

  สามารถมาเรียนได้

  ภาษาไทย

  ทุกคอร์สของ BIZ CUBE เป็นคอร์สสอนสด ทำให้ผู้เรียนได้ถามตอบกับอาจารย์ผู้สอน และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากร รวมถึงผู้เรียนท่านอื่นได้ทันที

  สำหรับหลักสูตร Micro MBA จะเปิดให้ลงทะเบียน 55 ท่าน/รุ่น และหลักสูตรอื่นๆ จะเปิดให้ลงทะเบียน 45 ท่าน/รุ่น


  คอร์สอบรมอื่น ๆ

  Micro MBA

  หลักสูตรอบรมธุรกิจแบบเข้มข้น ที่เน้นการสร้างทักษะและประสบการณ์ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมด้านการเงิน การพัฒนาธุรกิจ การตลาด การสร้างแบรนด์ รวมถึงทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจยุคใหม่ กับผู้เชี่ยวชาญกว่า 11 ท่าน

  36 ชม. (12 วัน)
  {{24900 | number:0}} บาท

  Digital Marketing

  หลักสูตรการตลาดยุคดิจิทัลที่ครอบคลุมการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน กับแนวคิดและเครื่องมือการตลาดในช่องทางดิจิทัล / สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน

  15 ชม. (5 วัน)
  {{10900 | number:0}} บาท

  Brand Building Shortcut

  หลักสูตรการการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการแบรนด์ รวมทั้งกรณีศึกษาจากแวดวงธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ไปจนถึงการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารแบรนด์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคปัจจุบัน

  12 ชม. (4 วัน)
  {{8900 | number:0}} บาท

  People and Project Management

  หลักสูตรการบริหารจัดการงาน ที่ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของการบริหารโครงการ ไปจนถึงการลงลึกวิธีการใช้เครื่องมือ การบริหารทีม และการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ ผ่านประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญ

  12 ชม. (4 วัน)
  {{8900 | number:0}} บาท
  ติดต่อเรา
  ไอดีไลน์ : @bizcube_chula
  อีเมล : bizcube.chula@gmail.com
  ที่อยู่
  • อาคารไชยยศสมบัติ 2 ห้องเลขที่ 215 ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  เฟซบุ๊ก
  © 2023 ศูนย์ฝึกอบรมด้านธุรกิจจุฬา | Micro MBA Chula | Marketing Courses. All rights reserved
  เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว