ABOUT BIZ CUBE

BIZ CUBE เป็นสถาบันที่จัดหลักสูตรอมรบธุรกิจระยะสั้น ของบริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยเราพร้อมที่จะเปิดมุมมองทางด้านธุรกิจให้แก่ผู้เรียน ผ่านความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ครอบคลุมและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในโลกธุรกิจในปัจจุบัน ถ่ายทอดโดยมีอาจารย์ที่มากประสบการณ์ ความรู้ และชื่อเสียง และวิทยากรภายนอกที่ประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจ

ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก CBAC ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "BIZ CUBE" ในปีพ.ศ. 2561 เรายังเป็นสถาบันจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นของบริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเหมือนเดิม

ปัจจุบันเราได้เปิดหลักสูตรอบรม 3 หลักสูตรคือ1. Analytics for Future Business2. Get Start with Digital Marketing3. Go Advance with Digital Marketing

ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ในปี 2020 เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนผ่าน Zoom Application


OUR COURSES

ผู้เรียนจะต้องเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงเรียน และเมื่อผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทาง BIZ CUBE Chula จึงมีมารตราการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนผ่านทาง Zoom Application

1. Analytics for Future Business: เพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนจาก 9 ชั่วโมงเป็น 12 ชั่วโมง เนื่องจากจะบรรยายรายละเอียดในการทำการวิเคราะห์ธุรกิจได้ละเอียดมากขึ้น และเพิ่มหัวข้อการบรรยายให้ทันสมัยและเข้ากับยุคปัจจุบันมากขึ้น2. Get Start with Digital Marketing: เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากคอร์ส Effective Digital Marketing จะมีการสอนความรู้พื้นฐานที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงคอนเซ็ปต์การตลาดดิจิตอลรวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะทำให้สื่อสารแบรนด์ของคุณออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ3. Go Advance with Digital Marketing: เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากคอร์ส Effective Digital Marketing สำหรับผู้ที่มีความรู้ขั้นสูง พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการตลาดด้วยข้อมูลและการวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลขั้นสูง


REGISTRATION AND PAYMENT

สมัครได้ทุกหลักสูตร: 8 มิถุนายน 2563

สามารถสมัครผ่านทาง https://apply.bizcube-chula.com/login ได้ช่องทางเดียว โดยสามารถดูวิธีการสมัครได้ที่ How to Apply

ไม่สามารถจองก่อนได้ แต่สามารถกด LIKE และ FOLLOW เพื่อติดตามสาระดี ๆ และข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครได้อย่างทันเวลา

สำหรับบุคคลธรรมดา: ผู้สนใจไม่ต้องใช้เอกสารอะไรในการสมัครสำหรับผู้ที่สมัครในนามบริษัท: ผู้สนใจจะต้องทราบข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อกรอกในขั้นตอนการสมัคร (ชื่อบริษัท, สาขา, ที่อยู่ของบริษัท และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท) และถ้าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้เข้าเรียน จะต้องใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยสามารถศึกษาวิธีการกรอกเอกสารได้จากที่นี่ คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ไม่มีการทดสอบใด ๆ เพื่อสมัครเข้าเรียน

สำหรับปี พ.ศ. 2563 สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครเรียนผ่านทางระบบและได้รับการแจ้งว่าท่านมีสิทธิ์ได้เข้าเรียน ทาง BIZ CUBE จึงจะแจ้งขั้นตอนการชำระค่าเรียนต่อไป (ทางเราไม่มีนโยบายการรับชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิต มีเฉพาะวิธีการโอนเท่านั้น)

สามารถสมัครได้ค่ะ โดยเราสามารถออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคลได้ และสามารถรับสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีโดยยื่นเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย  (ประเภทหน่วยงานเอกชนสามารถหักลดหย่อนได้ 1.5 % และประเภทหน่วยงานเอกชนสามารถราชการหักลดหย่อนได้ 1 %)  คลิกเพื่อดูตัวอย่าง