รุ่น 3

13 มิถุนายน 2564เวลา 13.00-16.00 น.

รุ่น 4

20 มิถุนายน 2564เวลา 13.00-16.00 น.


ในยุคที่ทุกคนเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายได้ ไม่เฉพาะวัยรุ่นแต่เป็นบุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกธุรกิจจึงให้ความสำคัญในการทำการตลาดไม่เพียงเฉพาะ offline เท่านั้น แต่การตลาดออนไลน์ก็มีผู้ให้ความสนใจอย่างมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ธุรกิจต่างๆล้วนแย่งชิงพื้นที่สื่อออนไลน์ ทำให้การตลาดทำยากขึ้น เข้าถึงกลุ่มลูกค้ายากขึ้น ผู้คนเห็นโฆษณาหรือแคมเปญของเราน้อยลงในขณะที่เรากลับจ่ายเงินมากขึ้นทุกวัน


หลักสูตรการตลาดดิจิทัลขั้นสูงสำหรับนักการตลาดมืออาชีพ เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นอบรมให้ความรู้ทั้งด้านเทคนิคและแนวคิดการทำการตลาดดิจิทัลในเชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและวางแผนการตลาด เรียนรู้การนำข้อมูลและเครื่องมือทางการตลาดมาใช้ในการพัฒนาการบริการและสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการตลาดด้วยข้อมูลและการวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลขั้นสูง เหมาะกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในการทำการตลาดดิจิทัล และมีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดดิจิทัลมาก่อนอย่างน้อย 1-2 ปี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง 3 ชั่วโมง สอนสดผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM สะดวกสบาย ได้รับทักษะครบถ้วน และนำไปใช้ได้จริง


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

*หมายเหตุ เหมาะสำหรับผู้ที่เคยทำการตลาดดิจิทัลมาก่อน 1-2 ปีและมีความรู้พื้นฐานของ Digital marketing


เนื้อหาของหลักสูตร

1. Digital Experience

ฝึกการคิดแบบ customer centric ทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่เกิดขึ้นในการใช้งานดิจิทัลของผู้บริโภค เพื่อพัฒนาการออกแบบประสบการณ์การใช้งานดิจิทัลได้ตรงใจลูกค้าและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงจุด เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

2. Data-Driven Marketing

ความสำคัญของการขับเคลื่อนการตลาดด้วยข้อมูล การค้นหาและทำความเข้าใจความต้องการแท้จริงของลูกค้าด้วยข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการตลาดของธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ 

3. Marketing Automation

เรียนรู้การทำงานของระบบการตลาดอัตโนมัติและการใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ ทำความรู้จักเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทำการตลาดได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ศึกษากรณีตัวอย่างการใช้ marketing automation ในการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ

4. Performance Marketing

แนวทางการทำการตลาดให้เกิดผลลัพธ์เชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การกำหนดตัวชี้วัดในการโฆษณาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ การเลือกใช้ช่องทางทำการตลาดและรูปแบบการทำโฆษณาให้เหมาะสมกับเป้าหมาย ตลอดจนการประเมินผลและพัฒนาโฆษณาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น


วิทยากร

คุณสุนาถ ธนสารอักษรหนึ่งในผู้ก่อตั้ง และ Chief Executive Officer บริษัท Rabbit’s Taleบริษัท Media Agency ที่ประสบความสำเร็จมากในยุคดิจิทัล


ตัวอย่างผลงาน Rabbit Digital Group ที่ผ่านมาได้แก่ - SCB แม่มณี- Noble : The Sound of Architecture- Honda Dream Protector- Veranda Resort Pattaya- Rabbit Xpressและอื่นๆอีกมากมายอีกท้ังยังเป็นผู้ก่อตั้ง Macthai.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับชาวแมคทั้งสาวกและไม่สาวก ที่รวบรวมข่าวสาร บทความ บทวิเคราะห์ เรื่องน่าสนใจ เกี่ยวกับ Apple, Mac, iPhone, iPad, iPod เป็นต้น


คำถามที่พบบ่อย

มีเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้อบรมทุกท่าน เมื่อเข้าอบรมมากกว่า 80%

สามารถดูคลิปชดเชยย้อนหลังได้

แนะนำว่าควรเป็นผู้ที่ทำการตลาดดิจิทัลมาก่อน 1-2 ปี มีความเข้าใจพื้นฐานของ Digital Marketing

ประมาณรุ่นละไม่เกิน 60 คน

ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินทางเว็บไซต์การสมัคร

สามารถขอใบเสนอราคาได้ทางอีเมล [email protected] และเมื่อสมัครต้องเปลี่ยนประเภทการสมัครเป็นนิติบุคคล เพื่อออกใบเสร็จเป็นนามบริษัท

เปลี่ยนประเภทการสมัครทางเว็บไซต์เป็นนิติบุคคล และจะต้องมีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย   คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://apply.bizcube-chula.com/login เท่านั้น


ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครสมาชิก https://bizcube.cbachula.com2. รออีเมลยืนยัน3. สมัครเรียน4. โอนเงินและอัปโหลดหลักฐาน5. รับอีเมลยืนยันการเข้าเรียนและคู่มือการเตรียมตัว