คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

สำหรับหลักสูตร Micro MBA ผู้เรียนจะต้องจบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี


สมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์

STEP 1

1. เข้าเว็บไซต์   https://reg.bizcube-chula.com2. กรอกข้อมูล3. สมัครสมาชิก


Login & สมัครเรียน

STEP 2

1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร2. Login3. เลือก  "สมัครเรียน"4. เลือกคอร์สที่สนใจเข้าอบรมและใส่รหัสสมาชิกของผู้สมัคร*ในกรณีที่ต้องการสมัครเรียนแบบกลุ่มเพื่อที่จะใช้โปรโมชั่น Friendship Offer*

  • สมัครตามปกติเหมือนข้อ 4  และกด "ถัดไป"
  • กด "เพิ่มสมาชิก" จากนั้นใส่รหัสสมาชิกและชื่อของเพื่อน  และเลือกคอร์สที่ต้องการสมัคร
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล6. ยืนยันการสมัคร

ดูวิธีการสมัครเรียน


ตรวจสอบสถานะการสมัคร

STEP 3

1. ระบบจะแจ้งผลการสมัครภายใน   3   วัน นับตั้งแต่วันหลังจากที่ทำการสมัคร 2. Login และเลือก "ตรวจสอบผลการสมัคร"3. ในกรณีที่ผลการสมัครแสดงว่าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้เข้าเรียน   ระบบจะแจ้งยอดชำระเงินและวิธีชำระเงินให้กับผู้สมัคร


ชำระเงิน & Upload

STEP 4

1. ชำระเงินตามยอดในใบแจ้งหนี้ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสมัครโดยผ่านการโอนเข้าบัญชี2.  Login และเลือก "อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน"3. อัพโหลดหลักฐานการโอน

3.1 ในกรณีนิติบุคคล : ต้องอัพโหลดหนังสือรับรองภาษีหัก ณ​ ที่จ่ายแบบ ภงด3 ด้วย

ดูวิธีการกรอกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ​ที่จ่าย


ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าเรียน

STEP 5

1. ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าเรียน2.   นำอีเมลและบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันวันเรียนและรับใบกำกับภาษี- การรับใบกำกับภาษี -*สำหรับบุคคลธรรมดา :  ใช้บัตรประจำตัวประชาชนมารับใบกำกับภาษี*สำหรับนิติบุคคล :  ใช้บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง มารับใบกำกับภาษี