Micro MBA


รุ่น 81

ช่วงพฤษภาคม 2564

รุ่น 82

รุ่น 83

รุ่น 84Micro MBA คือ “หลักสูตรอบรมธุรกิจระยะสั้น” ที่พร้อมเปิดมุมมองเเละประสบการณ์ใหม่ๆทางธุรกิจ ในเชิงกว้างให้กับผู้เรียนโดยมีเนื้อหาธุรกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี และการวิเคราะห์ธุรกิจ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจในสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ ตั้งเเต่เบื้องต้น จึงทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดความรู้ทางด้านธุรกิจ

พนักงานบริษัทที่ต้องการต่อยอดความรู้ทางด้านธุรกิจ

ผู้ที่มีความคิดเเละสนใจเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเอง

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ


คุณจะได้รับ

1. ความรู้เเละทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำธุรกิจ ตั้งเเต่การเริ่มวางเเผนจนถึงการวิเคราะห์เพื่อเเก้ปัญหา

2. ได้รับมุมมองเเละความคิดใหม่ ๆ ที่หลากหลาย จากอาจารย์และวิทยากรที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้

3. อัพเดทข้อมูลเเละข่าวสารทางธุรกิจของโลกที่อาจจะเกี่ยวข้องเเละส่งผลต่อธุรกิจของเราได้


เนื้อหาของหลักสูตร

MARKETING

1. Consumer Behavior
2. Consumer Experience Management
3. IMC in Digital
4. Modern Marketing Concept

5. กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะธุรกิจในยุคปัจจุบัน

FINANCE & ACCOUNTING

1. Financial Report for Executives
2. Financial Statement Analysis
3. Modern Financial Management

MANAGEMENT

1. Strategic Innovating & Balanced Scorecard Technique
2. Modern Entrepreneurs in Digital World
3. Logistic and Supply Chain Management

BIG DATA & TECHNOLOGY

1. Business Analytics .

EXTRA ESSENTIAL SKILL

1. Effective Public Speakings


การผ่านการอบรม

เข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วิทยากร

สอนโดยคณาจารย์จากคณะบัญชีฯ จุฬาฯ 11 ท่าน และวิทยากรภายนอกที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจ 2 ท่าน ได้แก่

1. ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร, คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2. รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์, อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์
3. รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์, อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการตลาด
4. อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล, อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
5. อ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ, อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
6. ผศ.ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ, อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน ฯ
7. ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค, อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
8. ผศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์, อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
9. ผศ.ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวิน, อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ
10. ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล, อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์
11. อ.ดร.กวิน อัศวานันท์, อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์
12. คุณพิรัส ศิริขวัญชัย, Chief Marketing Officer บริษัท Spa Hakuhodo
13. คุณสวรุส นภวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ก่อตั้ง กลุ่ม Speech Masters ; Group of Public Speaking & Presentation Experts

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


Ph.D. (University of Oxford)

M.PPM (Yale University)

M.B.A. (Thammasat University)

B.B.A. (Honors) (Chulalongkorn University)

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์


Ph.D. (Asian Institute of Technology)

M.B.A. (University of Colorado)

B.B.A. (Chulalongkorn University)

รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการตลาด


M.B.A. (Chulalongkorn University)

B.Sc. (Chulalongkorn University)

อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


Ph.D. (Cambridge University)

M.Phil (Cambridge University)

M.M. (Honors) (Cornell University)

B.B.A. (1st Class) (Chulalongkorn University)

ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


Ph.D. (Kobe University)

M.A. (Kobe University)

B.E. (Kobe University)

ผศ.ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ

อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน ฯ


Ph.D.(The Australian National University)

M.Sc. (Royal Melbourne Institute of Technology)

B.E. (Thammasat University)

ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี


Ph.D. (University of California)

M.B.A. (University of Illinois at Ubrana-Champaign)

B.Acc. (2nd Class) (Chulalongkorn University)

รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี


Ph.D. (Lancaster University)

M.Acc. (The University of North Carolina at Chapel Hill)

M.Sc. (Michigan State University)

B.A. (Ramkhamhaeng University)

B.Acc. (1st Class) (Chulalongkorn University)

ผศ.ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวิน

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ


Ph.D. (University of London)

M.Sc. (University of London)

B.Sc. ( Thammasat University)

ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์


Ph.D. (University of Missouri Rolla)

M.Sc. (University of Missouri Rolla)

B.Eng. (Chulalongkorn University)

ผศ.ดร.กวิน อัศวานันท์

อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์


Ph.D. (Chulalongkorn University)

M.Sc. (Stanford University)

B.Sc. (Stanford University)

คุณพิรัส ศิริขวัญชัย


-คณะกรรมการอำนวยการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
-Chief Marketing Officer บริษัท Spa Hakuhodo

คุณสวรุส นภวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพด้านการพูดในที่ชุมชนสำหรับบริหาร


และผู้มีประสบการณ์บนเวทีนานาชาติ อาทิ

- คุณวุฒิ Distinguished Toastmaster, Toastmaster International

- รางวัล Indo-China Disctrict Champion International Speech Contest, Toastmaster International

- เป็น Moderator และ Grande MC ใน BNI Global Convention 2018 ที่มีคนเข้าร่วม 3000 คน จาก 75 ประเทศ

- ลูกค้าในตำแหน่ง CEO และ Founder ที่รับการปรึกษาในการขึ้นพูดบนเวทีขนาดใหญ่ เช่น คุณกล้า ตั้งสุวรรณ (ToastZocial), คุณศิริสรา องค์ติลานนท์ (เก้าอี้เพื่อสุขภาพ Rester), คุณอครนันต์ ตรีวัฒนาวงศ์ (Finalist in Thailand Start Up Pitching Day 2017 by DIPA)

-อาจารย์พิเศษ สถาบันภาษา จุฬาฯ


ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครเป็นสมาชิกทางเว็บไซต์  https://apply.bizcube-chula.com/login

2. การสร้างการสมัคร (เพื่อเพิ่มผู้เรียนและเลือกรุ่นที่ต้องการเรียน)

3. รออีเมลอนุมัติ

4. โอนเงินและอัพโหลดหลักฐาน

5. รับอีเมลยืนยันการเข้าเรียนและคู่มือการเตรียมตัว